Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України

науковий щорічник


"Матеріали до української етнології"

"Материалы к украинской этнологии"

"Materials to Ukrainian Ethnology"

Рік заснування: 1995

ISSN: 2313-8505

Проблематика: етнокультура та методи її дослідження, проблеми збереження та трансляції в постіндустріальному інформаційному просторі

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20362-10162Р

Фахова реєстрація у ВАК України: історія

Галузі науки: етнологія

Періодичність: 1 випуск на рік

Мова видання: українська (з обов'язковим резюме українською, російською та англійською мовами)

Засновники: Національна академія наук України та Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Головний редактор:

Скрипник Ганна Аркадіївна – директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор;

Борисенко Валентина Кирилівна – провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, завідувач відділу архівних наукових фондів, рукописів та фонозаписів, доктор історичних наук, професор;
Відповідальний секретар:

Мушкетик Леся Георгіївна – провідний науковий співробітник відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник;
Редакційна колегія:

Гринів Олег Іванович – професор Львівського державного університету фізичної культури, доктор філософських наук, професор;

Іваницький Анатолій Іванович – провідний науковий співробітник відділу етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор мистецтвознавства;

Кирчів Роман Федорович – провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту народознавства НАН України, доктор філологічних наук, професор;

Курочкін Олександр Володимирович – головний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор історичних наук, професор;

Малинська Наталія Анатоліївна – професор кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор;

Семенюк Григорій Фокович – директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор;

Мушинка Микола Іванович – голова Асоціації україністів Словаччини та наукового товариства ім. Т. Шевченка Словаччини, іноземний член НАН України, доктор філологічних наук;

Боряк Олена Олександрівна – провідний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, доктор історичних наук, старший науковий співробітник;

Сополига Мирослав Дмитрович – директор Музею української культури у Свиднику (Словаччина), доктор історичних наук;

Стельмащук Галина Григорівна – завідувач кафедри історії та теорії мистецтва Львівської академії мистецтв МОН України, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства;

Руда Тетяна Петрівна – завідувач відділу кінознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник;

Сергійчук Володимир Іванович – провідний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, доктор історичних наук, професор.
Директор Інституту,

академік НАН України
Г. А. Скрипник