Зміст наукового щорічника "Матеріали до української етнології" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік

"Матеріали до української етнології" № 13 (16) (2014 рік) - завантажитиЗ історії та теорії науки
Етнологічні студії з української традиційності та сучасності
Розвідки за матеріалами польових етнологічних досліджень
Методика етнологічних студій
Фольклорна спадщина у вітчизняній науці
Архівні матеріалиЗ історії та теорії науки

Баран Володимир Етнокультурні процеси в період Києво-Руської держави с. 6
Макарчук Степан Загальні принципи етнографічного районування України с. 25
Півторак Григорій Що таке "Русь", "Росія", "Малоросія" і як ми втратили своє споконвічне ім'я с. 32
Балушок Василь Як русини стали українцями (трансформація української етнонімії в ХІХ-ХХ століттях) с. 52

Етнологічні студії з української традиційності та сучасності

Темченко Андрій Історія вивчення традиційних замовлянь с. 59
Васянович Олександр Агрометеорологічний досвід українців у сучасних засобах масової інформації с. 72
Ленська Вікторія Від унісексу до жіночої домінанти: аналіз гендерних відносин у субкультурі хіпі с. 78
Пилипак Максим Особливості покривання молодої у весільному обряді Східного Поділля с. 83
Чебан Олена Телевізор у побуті як об'єкт етнологічного дослідження на Одещині с. 90
Щербань Олена Народна "магія" у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду в Наддніпрянщині (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) с. 96

Розвідки за матеріалами польових етнологічних досліджень

Боряк Олена Білорусько-українські етнокультурні взаємовпливи на просторі гомельсько-чернігівського пограниччя (за матеріалами поховальної обрядовості) с. 108
Гудченко Зоя Життєвий простір поліщуків (за спогадами переселенців із зони ЧАЕС) с. 121
Конопка Володимир Хліборобські мотиви в ранньовесняному циклі календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007-2013 років) с. 128
Маховська Світлана Особливості весільного обряду в селі Вереміївка Черкаської області: традиційна структура, локальні характеристики, динаміка змін с. 136
Чумак Марія Експедиційні записи школярів як науково-допоміжний музейний матеріал с. 143

Методика етнологічних студій

Тупчієнко Микола Перспективи використання результатів археологічних досліджень в етнологічних студіях пошуку шляхів формування міфо-ритуальної символіки заліза в населення Східної Європи с. 150
Гончарук Валентина Проблеми методики навчання українського народознавства с. 163
Пашненко Олександр Методика опитування населення під час проведення історико-краєзнавчих експедицій на Півдні України (на прикладі експедицій Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького) с. 171
Яковлєва Ольга Етнолінгвістичні дослідження обрядової символіки с. 178
Казьмирчук Марія Статистичний метод у соціальних дослідженнях дворянства Київської губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття с. 183
Маркович Галина Етнофонічні спостереження як метод емпіричного дослідження в етномузикології (з власного досвіду польової роботи) с. 188

Фольклорна спадщина у вітчизняній науці

Гуменюк Ольга Драматична експресія і лагідний ліризм у двох варіантах кримськотатарської народної пісні "Бербер дукяны" ("перукарня") с. 195
Бугай Томаш Современное проявление форм фольклора: устные рассказы, песни и стихи преследованных за веру свидетелей Иеговы в Советском Союзе с. 200
Кузьменко Оксана Стрілецька тема в контексті фольклорної прози про Першу світову війну (проблеми збереженості, атрибуції та едиції) с. 205
Лабащук Оксана Прагматика натального наративу с. 211
Длінна Тетяна Українські християнські колядки як джерело дослідження народної релігійності с. 218

Архівні матеріали

Сіренко Сергій Промисли та харчування: за польовими матеріалами Людмили Шевченко с. 224
Шевченко Людмила [Матеріали експедицій 1955 року (Волинь. Одещина)] с. 225