Повернутись до журналу

Тваринництво як одна з провідних форм господарювання чеських колоністів і їхніх нащадків у другій половині XIX - упродовж XX століття (за матеріалами етнографічних досліджень Мелітопольського краю)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Курінна Марина
Стор.:
85-94
УДК:
636(477.7=162.3)“185/199”
Бібліографічний опис:
Курінна, М. (2018) Тваринництво як одна з провідних форм господарювання чеських колоністів і їхніх нащадків у другій половині XIX – упродовж XX століття (за матеріалами етнографічних досліджень Мелітопольського краю). Матеріали до української етнології, 17 (20), 85–94.

Автор

Курінна Марина

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

Тваринництво як одна з провідних форм господарювання чеських колоністів і їхніх нащадків у другій половині XIX – упродовж XX століття (за матеріалами етнографічних досліджень Мелітопольського краю)

 

Анотація

Статтю присвячено вивченню тваринницької діяльності чеських колоністів, які заселилися 1869 року, і їхніх нащадків, котрі й нині живуть на території Мелітопольського краю. Підґрунтям для написання наукової розвідки став власний польовий матеріал, записаний упродовж 2000–2011 років у межах Мелітопольського району Запорізької області. З’ясовано, що до провідних форм тваринницької діяльності колоністів належать скотарство, розведення коней, вівчарство, свинарство, птахівництво, кролівництво та шовківництво.

 

Ключові слова

чеські переселенці, тваринницька діяльність, селянське господарювання, Мелітопольський край.

 

Джерела та література

 1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Ф. 57. Од. зб. 14. 221 арк.
 2. Балаш В. Підказано життям. Серп і молот. 1986. 28 берез.
 3. Васютін В. Визначаємо головне. Серп і молот. 1969. 21 трав.
 4. Васютін В. Кроки саженні. Серп і молот. 1965. 1 січ.
 5. Васютін В. Спаяні міцною дружбою. Серп і молот. 1971. 21 квіт.
 6. Волкова С. Чехи на півдні України (друга половина XIX – перша третина XX століття). Сімферополь : АнтіквА, 2006. 160 с.
 7. Гапонов М. Зустріч на українській землі. Серп і молот. 1972. 27 груд.
 8. Гондл В. Квітне колгосп «Україна». Серп і молот. 1977. 25 груд.
 9. Гондл В. Пора вже зрозуміти. Серп і молот. 1989. 24 січ.
 10. Гришко В. Новгородківка будується. Серп і молот. 1971. 13 квіт.
 11. Дворжак І. Йде золоте руно. Серп і молот. 1975. 18 черв.
 12. До тов. Сталіна наш – колгоспників артілі «Прукопник» – лист. Радянський степ. 1933. 14 груд.
 13. Зезуля А. Улучшая животноводство, укрепляем свое хозяйство. Думка. 1925. 21 берез.
 14. Зыков В. Чехоградское скотоводческое товарищество. Думка. 1925. 3 квіт.
 15. Медведовський М. В Мелітополь за досвідом. Серп і молот. 1969. 4 квіт.
 16. Ново-Миколаївка – Чехоград. Радянський степ. 1931. 28 черв.
 17. Памятная книжка Таврической губернии / сост. стат. бюро губ. земства под ред. К. А. Вернера. Симферополь : Тип. газ. «Крым», 1889. 675 с.
 18. Постановления Мелитопольского уездного земского собрания 37-й очередной сессии созыва 18–21 сентября 1902 г. Мелитополь : Тип. Лифшица, 1903. 582 с.
 19. Постановления Мелитопольского уездного земского собрания 38-й очередной сессии созы- 28 сентября 1903 г. и чрезвычайной сессии 29 мая 1903 г. Мелитополь : Тип. Лифшица, 1903. 508 с.
 20. Постановления Мелитопольского очередного уездного земского собрания 41-й очередной сессии созыва 9–13 ноября 1906 г. и чрезвычайного уездного земского собрания созыва 24 июня 1906 г. Мелитополь : Тип. Лифшица, 1906. 588 с.
 21. Постановления Мелитопольского уездного земского собрания 42-й очередной сессии со- зыва 9–12 октября 1907 г. Мелитополь : Тип. Лифшица, 1908. 492 с.
 22. Постановления Мелитопольского уездного земского собрания 44-й очередной сессии со- зыва 24–29 сентября 1909 г. Мелитополь : Тип. Лифшица, 1910. 675 с.
 23. Постановления Мелитопольского уездного земского собрания 46-й очередной сессии со- зыва 26 сентября – 3 октября 1911 г. : [в 2 ч.]. Мелитополь : Тип. Лифшица : 1912. Ч. 1. 877 с. Ч. 2. 141 с.
 24. Про підсумки роботи тваринників за I квартал. Серп і молот. 1965. 24 квіт.
 25. Соцобязательства на 1961 год и мероприятия по их выполнению. Заря коммунизма. 1961. 4 марта.
 26. Статистический справочник Таврической губернии : в 2 ч. / сост. Ф. Н. Андриевский, под ред. М. Е. Бененсона. Симферополь : Стат. бюро Тавр. губ. земства, 1915. Ч. 1 : Статистический очерк Таврической губернии. 336 с.
 27. Степаненко П. Достроково! Серп і молот. 1965. 30 січ.
 28. Степаненко П. Наши резервы. Заря коммунизма. 1960. 14 февр.
 29. Степаненко П. Поліна Степанівна. Серп і молот. 1968. 5 берез.
 30. Тимофеев В. Радость была недолгой. Мелитопольские ведомости. 1993. 24 апр.
 31. Цифри і факти. Серп і молот. 1965. 29 жовт.
 32. Шуляк О. Від ленінської мрії. Серп і молот. 1967. 14 квіт.
© ІМФЕ