Повернутись до журналу

Вплив міжнародної міграції на етнічну композицію населення України

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Малиновська Олена
Стор.:
24-36
УДК:
314.15-027.543:323.11](477)
Бібліографічний опис:
Малиновська, О. (2019) Вплив міжнародної міграції на етнічну композицію населення України. Матеріали до української етнології, 18 (21), 24–36.

Автор

Малиновська Олена

доктор наук з державного управління, головний науковий співробітник Центру економічних і соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

 

Вплив міжнародної міграції на етнічну композицію населення України

 

Анотація

На основі даних переписів населення, міграційної статистики, інших джерел у статті проаналізовано вплив міжнародної міграції на формування етнічного складу населення України. Розкрито значення для сучасної міграційної ситуації міграційних переміщень попереднього історичного періоду. Показано процес формування нових етнічних груп в Україні внаслідок інтенсифікації міжнародної міграції. Зроблено висновок, що урізноманітнення складу населення несе певні ризики, відкриваючи водночас нові можливості для розвитку. Запорукою використання його позитивного потенціалу та забезпечення безконфліктного розвитку суспільства має стати далекоглядна державна міграційна політика, зокрема, політика інтеграції як її невід’ємний елемент, а також врахування наявності іммігрантських меншин у розвиткові етнонаціональної політики держави.

 

Ключові слова

міжнародна міграція, етнічна група, державна етнополітика.

 

Джерела та література

 1. Брук С. И., Кабузан В. М. Миграционные процессы в России и СССР. Москва, АН СССР. ИНИОН : Об-во «Родина», 1991. Вып. 1. 129 с.
 2. Бугай М. Ф. Депортації населення України (30–50-ті роки). Український історичний журнал. 1990. № 10. С. 32–38.
 3. Винниченко І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання. Київ : Рада, 1994. 126 с.
 4. Загробська А. Ф. Організовані переселення в системі міграції населення УРСР. Київ : Наукова думка, 1974. 112 c.
 5. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Украинская ССР. Москва : Госстатиздат, 1963. 210 с.
 6. Кучер В., Шаповал Ю. Такий знайомий почерк «радянізації». Віче. 1993. № 6. С. 115.
 7. Малиновская Е. А. Турки-месхетинцы в Украине: этносоциологический очерк. Киев : Генеза, 2006. 319 с.
 8. Населення України за місцем народження та громадянством. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Київ : Державний комітет статистики України, 2004.
 9. Населення України за 2016 рік. Демографічний щорічник. Київ : Держстат, 2017. 134 с.
 10. Національний склад населення України та його мовні ознаки: За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / Державний комітет статистики України. Київ, 2003.
 11. Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года. Москва : Статистика, 1991.
 12. Рубл Б., Малиновська О. «Нетрадиційні» іммігранти у Києві. Київ : Стилос, 2003. 447 с.
 13. Сводный доклад по странам: Конференция СНГ по проблемам беженцев и мигрантов (Европейская серия; Т. 2; № 1). УВКБ ООН, 1996.
 14. Топилин А. В. Влияние миграции на этнонациональную структуру. Социологические исследования. Москва, 1992. № 7. С. 31–43.
 15. Численность и состав населения СССР по данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. Москва : Финансы и статистика, 1984.
 16. Шлепаков А. М. Українська трудова еміграція в США і Канаді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. 199 с.
 17. Шульга М., Паніна Н., Головаха Є., Зісельс Й. Еміграція євреїв у контексті загальної міграційної ситуації в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. № 2. С. 64–89.
 18. Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях в 30–50-х роках ХХ ст. (історико-політологічний аспект). Луцьк : Надстир’я, 1995. 176 с.
 19. Replacement Migration: Is a Solution to Declining and Ageing Population? / United Nations. NY, 2000.
 20. UN Population division. URL : http:www.esa.un.org/UNPP
© ІМФЕ