Повернутись до журналу

Весільні звичаї та обряди українців Слобожанщини ХХ - початку ХХІ століття

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Борисенко Валентина
Стор.:
37-50
УДК:
392.51(477.54/.62)“19/20”
Бібліографічний опис:
Борисенко, В. (2019) Весільні звичаї та обряди українців Слобожанщини ХХ – початку ХХІ століття. Матеріали до української етнології, 18 (21), 37–50.

Автор

Борисенко Валентина

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

Весільні звичаї та обряди українців Слобожанщини ХХ - початку ХХІ століття

 

Анотація

У статті проаналізовано процеси трансформації у традиційній культурі; досліджено стійкі форми та новації весільних звичаїв; показано процес зближення обрядових форм у місті й селі та локальні особливості в обряді одруження на Слобожанщині.

 

Ключові слова

Слобожанщина, українці, звичаї, обряди, весілля, розваги, коровай.

 

Джерела та література

 1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського (далі – АНФРФ ІМФЕ). Ф. 1. Од. зб. 826.
 2. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1-3. Од. зб. 355.
 3. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1-6. Од. зб. 668.
 4. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1-7. Од. зб. 763.
 5. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1-7. Од. зб. 805.
 6. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1-7. Од. зб. 825.
 7. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1-7. Од. зб. 827.
 8. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 8-4. Од. зб. 495.
 9. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-3. Од. зб. 491.
 10. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-3. Од. зб. 871.
 11. Борисенко В. Усна народна творчість – важливе джерело вивчення побуту та населення Слобожанщини. Народна творчість та етнологія. 2017. № 1.
 12. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Київ : Мистецтво, 1995. 336 с. : іл.
 13. Воропай М. Весільна обрядовість українців Воронежчини, Курщини та Білгородщини у другій половині ХХ століття. Етнічна історія народів Європи. Київ, 2008. № 24.
 14. Горелов В. А. «Горюни». Материалы и исследования по этнографии русского населения европейской части СССР. Москва, 1960.
 15. Данковская Р. С. Свадебные обряды у малороссов Грайворонского уезда в 1870 годах. Этнографическое обозрение. 1909. № 2/3.
 16. Демський Д. Пограниччя як печворк. Рефлексії з Білорусі. Народна творчість та етнографія. Etnologia polska – Польська етнологія. Спецвипуск. 2007. № 1.
 17. Жекулина В. И. Исторические изменения в свадебном обряде и поэзии (на материалах Новгородской области). Обряды и обрядовый фольклор. Москва : Наука, 1982.
 18. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Очерки по этнографии края / под ред. В. В. Иванова. Харьков : Издание Харьковского губернского Статистического Комитета, 1898. Т. 1.
 19. Иванова А. В. Материалы для этнографического изучения Харьковской губернии: Слобода Кабанье. Харьковский сборник. 1893. Вып. 7.
 20. Квітка-Основ’яненко Гр. Божі діти. Твори : у 8 т. Київ : Дніпро, 1969. Т. 3.
 21. Малинка А. Обряды и песни Харьковской губернии Ахтырского уезда. Этнографическое обозрение. 1898. № 4.
 22. Маслійчук В. Провінція на перехресті культур. Дослідження з історії Слобідської України ХVІІ–ХІХ ст. Харків, 2008.
 23. Маховська С. «Ой з-за гори старостоньки…» Весільні традиції Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Київ, 2014.
 24. Сумцов М. Ф. Слобожани. Історико-етнографічна розвідка. Харків : Акта, 2002.
 25. Шаровкин И. С. Юридические обычаи крестьян Печенежской волости Волчанского уезда Харьковской губернии. Харьков, 1896.
© ІМФЕ