Повернутись до журналу

З народної демонології закарпатців: нечистий (за експедиційними матеріалами)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Красиков Михайло
Стор.:
80-94
УДК:
398.41(477.87)
Бібліографічний опис:
Красиков, М. (2019) З народної демонології закарпатців: нечистий (за експедиційними матеріалами). Матеріали до української етнології, 18 (21), 80–94.

Автор

Красиков Михайло

кандидат філологічних наук, професор кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», директор Етнографічного музею «Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ».

 

З народної демонології закарпатців: нечистий (за експедиційними матеріалами)

 

Анотація

Народна демонологія українців належить до пріоритетних тем сучасних дослідників народної культури. Ретельно вивчалася вона й етнографами та фольклористами ХІХ–ХХ століть. Не виключення – демонологія закарпатців. ЇЇ систематично вивчають сьогоднішні науковці, виїжджаючи в експедиції. За матеріалами, зібраними автором у фольклорно-етнографічній експедиції 2017 року по селах Рахівського району Закарпатської області, написана дана розвідка.

 

Ключові слова

українська народна демонологія, Закарпаття, гуцули, чорт, сучасні записи.

 

Джерела та література

 1. Гапак О. «Нижча» міфологія жителів Хмелева : [Інтервʼю з М. Ватремою та Анною Федорівною, проведене І. Костаком та О. Гапак]. Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2017. Вип. 2. С. 78–81.
 2. Гнатюк В. Нарис української міфології / підготовка та опрацювання тексту, вступ. ст. і прим. Р. Кирчіва. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2000. 264 с.
 3. Гоян М.-Н. Народна демонологія с. Водиця : [Інтервʼю з Василиною, 1946 р. н., проведене С. Старостою та М.-Н. Гоян]. Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2017. Вип. 2. С. 95–97.
 4. Драгуска Е. Вірування с. Верхнє Водяне : [Інтервʼю з М. Д. Пукманом, 1935 р. н., про- ведене А. Улітіною та Е. Драгускою]. Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етно- графічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2017. Вип. 2. С. 82–84.
 5. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія. Київ : Обереги, 1991. 424 с.
 6. Казки зелених гір : [Казки Михайла Галиці] / запис, упоряд. та ред. П. В. Лінтура, І. М. Чендея. Ужгород : Карпати, 1965. 232 с.
 7. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці : Молодий буковинець, 2000. 208 с.
 8. Ключак В. Курка знесла зносок? URL : https://protruskavets.org.ua/kurka-znesla-znosok/.
 9. Король В. Вовкун в демонологічних віруваннях гуцулів Закарпаття. Науковий збірник узею народної архітектури і побуту / упоряд. В. В. Коцан, М. І. Мегела. Ужгород, 2019. Вип. 6. С. 353–357.
 10. Король В. Домашні духи в народній демонології гуцулів Рахівщини (за польовими матеріалами). Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій : матеріали наук.-практ. конф. 22–23 червня 2018 р. Харків, 2018. С. 196–205.
 11. Король В. Люди з демонічними ознаками та здібностями, «професіонали» у традиційних віруваннях гуцулів Закарпаття (за польовими матеріалами). Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 50-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України. Київ, 2019. С. 199–206.
 12. Король В. Народна демонологія гуцулів Закарпаття : автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 2019. 20 с.
 13. Костак І. Народна магія с. Луг : [Інтервʼю з М. М. Куриляк, 1945 р. н., та О. В. Бернар, 1943 р. н., проведене І. Костаком та М. Красиковим]. Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2017. Вип. 2. С. 73–77.
 14. Красиков М. М. Магія повсякдення (за матеріалами експедиційних досліджень). Харьковский историко-археологический сборник. Харьков, 2018. Вып. 23. С. 72–83. URL : http:// knigoizdat.org.ua/HIAS/hias_23.pdf
 15. Красиков М. М. Магія Свята у традиційній народній культурі закарпатців (за матеріалами польових досліджень на Рахівщині 2017 р.). Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2018. Вип. 3. С. 79–93.
 16. Красиков М. М. Побутова магія сьогодні (за матеріалами польових досліджень на Рахівщині 2016 р.). Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збере- ження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф. 23–24 червня 2017 р. Харків, 2017. С. 141–147.
 17. Красиков М. М. Презумпція добра у традиційній народній культурі українців (за матеріалами польових досліджень 2017 р.). Матеріали І Міжнародної наукової електронної конференції «Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства». Харків, 21 лютого 2018 року. Харків, 2018. С. 49–59. URL : http://dspace.khntusg.com.ua/ handle/123456789/1899.
 18. Красиков М. М. Принцип ініціальності у звичаєвості сучасних закарпатців (за матеріалами експедиції 2017 р. на Рахівщину). Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій : матеріали наук.-практ. конф. 22–23 черв- ня 2018 р. Харків, 2018. С. 214–223.
 19. Красиков М. М. Рослини в повір’ях сучасних закарпатців (за експедиційними матеріалами). Традиційна культура в умовах глобалізації і синергія традиції та інновації : матеріали наук.-практ. конф. 21–22 черв. 2019 року. Харків, 2019. С. 134–140.
 20. Красиков М. Соціокультурні нормативи поведінки мешканців смт Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області України. Румунсько-українські відносини. Історія і сучасність. Täsnad, 2628 octombrie 2017. Relaţii romano-ukrainene, Istorie şi contemporaneitate. Satu Mare Bucureşti, 2018. S. 395–404.
 21. Красиков М. М. Сучасні магічні практики закарпатців. Етніка Карпат : наук. щоріч- ник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2017. Вип. 2. С. 38–44.
 22. Креслав В. Хованець (домовик) в народних віруваннях Карпат і Підгірʼя. URL : https:// uamodna.com/articles/hovanecj-domovyk-v-narodnyh-viruvannyah-karpat-i-pidgirya/.
 23. Малюк А. Демонологічна палітра села Лазещина : [Інтервʼю з В. І. Климпуш та І. О. Клим- пуш, проведене М. М. Красиковим, А.-В. С. Малюк, П. В. Ходаничем]. Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2018. Вип. 3. С. 240–246.
 24. Милорадович В. П. Заметки о малорусской демонологии. Українці: народні вірування, повірʼя, демонологія / упоряд., прим. та біогр. нариси А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк ; вступ. ст. А. П. Пономарьова. Київ, 1991. С. 407–429.
 25. Муравський шлях – 97 : матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції (по селах Богодухівського, Валківського, Краснокутського та Нововодолазького р-нів [Харків- ської обл.] / [авт.]-упоряд. : М. М. Красиков, В. М. Осадча, М. О. Семенова, Н. П. Олійник. Харків : ХДІК, 1998. 360 с.
 26. Остап Костюк: «Традиція самодостатня». URL : http://gk-press.if.ua/x3714/.
 27. Рейтій Г. Упир у народних віруваннях долинян Закарпаття. Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту/ упоряд. В. В. Коцан, М. І. Мегела. Ужгород, 2019. Вип. 6. С. 381–389.
 28. Скуратівський В. Русалії. Київ : Довіра, 1996. 734 с.
 29. Староста С. Демонологія та магічні практики с. Ділове : [Інтерв’ю з О. В. Фіріщак, 1929 р. н., проведене С. Старостою та М.-Н. Гоян]. Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та ма- теріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2017. Вип. 2. С. 85–94.
 30. Три золоті слова : [Казки В. Короловича] / зап. текстів та впорядкування П. В. Лінтура ; загальна ред. і підготовка текстів Г. Г. Ігнатовича. Ужгород : Карпати, 1968. 240 с.
 31. Улітіна А. Демонологічні уявлення с. Луг : [Інтервʼю з А. Немчук, 1950 р. н., проведене А. Улітіною та Е. Драгускою]. Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2017. Вип. 2. С. 70–73.
 32. Федоранич Ю. Народні вірування з околиць селища Ясіня : [Інтервʼю з М. М. Воробчук, 1933 р. н., проведене А.-В. С. Малюк, П. В. Ходаничем, Ю. В. Федораничем]. Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2018. Вип. 3. С. 247–249.
 33. Хованець М. Лікувальна магія з с. Розтоки : [Інтервʼю з М. І. Кокіш, 1964 р. н., проведене М. Хованець]. Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2018. Вип. 3. С. 236–239.
 34. Ходанич П. Традиційні обрядо-магічні практики з села Лазещина : [Інтервʼю з О. В. Вер- шак, 1942 р. н., проведене М. М. Красиковим, А.-В. С. Малюк, П. В. Ходаничем]. Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд.: В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. Ужгород, 2018. Вип. 3. С. 250–256.
 35. Чорі Ю. Від роду до роду. Звичаєво-обрядові традиції Закарпаття. Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2001. 172 с.
© ІМФЕ