Повернутись до журналу

Землеробство як основна форма господарювання чеських колоністів та їхніх нащадків у другій половині ХІХ - протягом ХХ століття (за матеріалами експедиційних розвідок Мелітопольського краю)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Курінна Марина
Стор.:
106-121
УДК:
631.58(477.7=162.3)“18/19”
Бібліографічний опис:
Курінна, М. (2019) Землеробство як основна форма господарювання чеських колоністів та їхніх нащадків у другій половині ХІХ – протягом ХХ століття (за матеріалами експедиційних розвідок Мелітопольського краю). Матеріали до української етнології, 18 (21), 106–121.

Автор

Курінна Марина

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

Землеробство як основна форма господарювання чеських колоністів та їхніх нащадків у другій половині ХІХ - протягом ХХ століття (за матеріалами експедиційних розвідок Мелітопольського краю)

 

Анотація

Статтю присвячено вивченню землеробської діяльності чеських колоністів (оселилися 1869 р.) та їхніх нащадків, які донині мешкають на території Мелітопольського краю. Підґрунтям для наукової розвідки став власний польовий матеріал автора, записаний протягом 2000–2011 років у межах Мелітопольського району Запорізької області. З’ясовано, що до провідних форм землеробської діяльності колоністів відносилися хліборобство, городництво та садівництво, які в різні історичні періоди мали різні темпи розвитку.

 

Ключові слова

чеські переселенці, землеробська діяльність, селянське господарювання, Мелітопольський край.

 

Джерела та література

 1. Андріянов В. Новгородківці в боротьбі за врожай. Серп і молот. 1968. 3 березня. С. 3.
 2. АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Ф. 57. Од. зб. 14. Арк. 221.
 3. Балаш В. Підказано життям. Серп і молот. 1986. 28 березня. С. 3.
 4. Барцал І. Рубіж взято. Серп і молот. 1968. 29 листопада. С. 2.
 5. Бондаренко В. Хорошие семена – залог высокого урожая. Заря коммунизма. 1960. 4 бе- резня. С. 2.
 6. Ваврин. Б. Н. Радянський степ. 1930. 4 травня. С. 3.
 7. Васютин В. Выше темпы на скирдовании соломы. Заря коммунизма. 1960. 16 августа. С. 1.
 8. Волкова С. Чехи на Півдні України (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття). Сімферополь : АнтіквА, 2006. 160 с.
 9. Воловник С., Крылов Н., Крылова А. Пришла в наш дом беда… Мелитопольский район: прошлое и настоящее. Мелитополь, 2000. URL : http://vmelitopole.ru/stati/melitopolskij-rajon/ sela-melitopolskogo-rajona-v-velikoj-otechestvennoj-vojne (дата звернення 05.04.2019).
 10. Гондл В. Квітне колгосп «Україна». Серп і молот. 1977. 25 грудня. С. 3.
 11. Гондл В. На жнивах. Серп і молот. 1976. 6 липня. С. 3.
 12. До тов. Сталіна наш – колгоспників артілі «Прукопник» – лист. Радянський степ. 1933. 14 грудня. С. 1.
 13. Єдлічек Й. Внесок овочівників. Серп і молот. 1973. 21 вересня. С. 3.
 14. Єдлічек І. Робота спориться. Серп і молот. 1968. 29 березня. С. 1.
 15. Занков І. Треба знати, що пшениці дати. Серп і молот. 1975. 29 липня. С. 3.
 16. Зривників – до права. Радянський степ. 1931. 22 вересня. С. 3.
 17. Компанієц І. У виробництво – кращі сорти. Серп і молот. 1967. 14 березня. С. 3.
 18. Лестєв В. Очистку закінчено. Серп і молот. 1968. 24 серпня. С. 3.
 19. Манжелей Г. Высота за высотою. Заря коммунизма. 1961. 7 ноября. С. 2.
 20. Материалы подворной переписи Мелитопольского уезда. Вып. І. Таблицы сведений о скотоводстве, землевладении,  землеиспользовании. Симферополь : Стат. бюро Таврического губ. земства, 1915. ІV. 478 с.
 21. Мероприятия по выполнению соцобязательств колхоза «Украина» на 1960 год. Заря коммунизма. 1960. 24 января. С. 1.
 22. Наулко В. Особливості культури та побуту чеського і словацького населення України в аспекті міжетнічних взаємин. Пошуки. Роздуми. Студії : Збірник наукових праць до 80-річчя від дня народження. Київ, 2013. С. 178–189.
 23. Наулко В. Развитие межетнических связей на Украине: Историко-этнографический очерк. Київ: Наукова думка, 1975. 276 с.
 1. Ново-Миколаївка–Чехоград. Радянський степ. 1931. 28 червня. С. 1.
 2. Памятная книга Таврической губернии, изданная Таврическим губернским статистичес- ким комитетом / под ред. секретаря стат. комитета К. В. Ханацкого. Симферополь : тип. Тавр. губ. правления, 1867. Вып. 1. 542 с.
 3. Памятная книжка Таврической губернии / под ред. К. А. Вернера. Симферополь : тип. газ. «Крым», 1889. 675 с.
 4. Панчев Ф. Прукопівці – бригадам. Радянський степ. 1930. 13 червня. С.3.
 5. Пересунько М. Надолужити прогаяне. Радянський степ. 1947. 4 січня. С. 2.
 6. Політробота на жнивах. Серп і молот. 1968. 9 липня. С. 1.
 7. Постановления Мелитопольского уездного земского собрания 4-го очередного созыва, 1 сентября 1869 г. с приложением докладов уездной земской управы. Симферополь : тип. Спиро, 1870. 233 с.
 8. Постановления Мелитопольского уездного земского собрания 42-й очередной сессии созыва 9–12 октября 1907 г. 233 с.
 9. Постановления Мелитопольского уездного земского собрания 47-й очередной сессии созыва 27–30 ноября и 1–4 декабря 1912 г. Смета расходам на земские повинности по Мелитопольскому уезду на 1913 г., отчеты и приложения к ним. Мелитополь : тип. Лифшица, 1913. Т. 2. 555 с.
 10. Постановления Мелитопольского очередного уездного земского собрания 49-й очередной сессии созыва 15 ноября 1914 г. Мелитополь : тип. Лифшица, 1915. 1190 с.
 11. Приклад кращих кличе до подолання нашої відсталості. Радянський степ. 1933. 14 листопада. С. 1.
 12. Самек В. Як і обіцяли. Серп і молот. 1976. 30 квітня. С. 1.
 13. Самек М. Опрацьовуємо норми виробітку. Радянський степ. 1931. 17 травня. С. 1.
 14. Саржан В. Вклад молодежи. Заря коммунизма. 1960. 18 октября. С. 2.
 15. Саржан А. На ланах «України». Серп і молот. 1976. 3 вересня. С. 1.
 16. Саржан А. Успіх вирішують люди. Серп і молот. 1975. 27 червня. С. 2.
 17. Слово голови чехоградської сільради т. Гурейка. Радянський степ. 1932. 24 червня. С. 2.
 18. Соцобязательства на 1961 год и мероприятия по их выполнению. Заря коммунизма. 1961. 4 марта. С. 1–2.
 19. Статистический справочник Таврической губернии : В 2 ч. / сост. Ф. Н. Андриевский, под ред. М. Е. Бененсона. Симферополь : стат. бюро Тавр. губ. земства, 1915. Ч.1 : Статистичес- кий очерк Таврической губернии. 336 с.
 20. Степаненко П. Готуємося до нового засіву. Серп і молот. 1968. 24 липня. С. 3.
 21. Степаненко П. Наши резервы. Заря коммунизма. 1960. 14 февраля. С. 1.
 22. Тимофеев В. Радость была недолгой. Мелитопольские ведомости. 1993. 24 апреля. С. 8.
 23. Усе «немає часу». Радянський степ. 1933. 30 листопада. С. 3.
 24. Халупник В. Не тепер, но в четвер. Серп і молот. 1963. 27 березня. С. 3.
 25. Циперович А. Наш робочий план збирання зернових культур. Радянський степ. 1947. 11 червня. С. 2.
 26. Чеберяк В. Зробивши правильні висновки. Серп і молот. 1987. 24 квітня. С. 2.
 27. Чехоград. Радянський степ. 1931. 11 березня. С. 3.
 28. Чи буде салотопка. Радянський степ. 1931. 2 вересня. С. 2.
 29. Шуляк О. Від ленінської мрії. Серп і молот. 1967. 14 квітня. С. 2.
© ІМФЕ