Повернутись до журналу

Питання етнологічної термінології на сторінках "Первісного громадянства"

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Скрипник Ганна
Стор.:
144-152
УДК:
39:001.4](051)
Бібліографічний опис:
Скрипник, Г. (2019) Питання етнологічної термінології на сторінках "Первісного громадянства". Матеріали до української етнології, 18 (21), 144–152.

Автор

Скрипник Ганна

доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

Питання етнологічної термінології на сторінках "Первісного громадянства"

 

Анотація

У статті здійснено історіографічний огляд висвітлення проблем етнологічної термінології на сторінках часопису «Первісне громадянство та його пережитки на Україні». Подано характеристику загальних критеріїв, що застосовувалися до формування понятійного апарату вітчизняного народознавства 20‑х – початку 30‑х років ХХ ст., проілюстровано провідні підходи вітчизняних та зарубіжних учених (К. Грушевської, К. Копержинського, Є. Кагарова, О. Ветухова, Хв. Вовка, А. Ковалівського, Я. Бистроня, Я. Чекановського, Поля Ріве та ін.).

 

Ключові слова

предметна сфера етнографії, міждисциплінарні розмежування, народознавство, антропологія, етнологія, етнографія.

 

Джерела та література

 1. Ветухов О. Віхи на шляху від старої статичної етнографії до сучасної динамічної етнології та краєзнавства : (про минулий та сучасний стан етнографії). Науковий збірник Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури. Харків, 1927. Ч. 7.
 2. Вовк Хв. Дещо про теперішній стан і завдання української етнології. Федір Вовк. Сторінка наукової спадщини та бібліографія праць. Київ, 2002.
 3. Грушевська К. До питань систематики і термінології в народознавстві: До взаємин між загальним і спеціальним народознавством. Первісне громадянство і його пережитки на Україні. 1928. Вип.  2/3. С.  110–114.
 4. Грушевський М. Вступне слово. Первісне громадянство і його пережитки на Україні. 1926. Вип. 1, 2.
 5. Кагаров Є. Завдання та методи етнографії. Етнографічний вісник. Київ, 1928. Кн. 7. С. 3–44.
 6. Ковалівський А. Етнографія та етнологія. Червоний шлях. 1925. Кн. 10. С. 127–131.
 7. Копержинський К. До питань систематики і термінології в народознавстві: Декілька уваг про сучасне розуміння термінів: антропологія, народознавство, етнографія і фольклор. Первісне громадянство та його пережитки в Україні. 1928. Вип. 2/3. С. 97–109.
 8. Ріве П. Вивчення людини (антропологія). Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1928. Вип. І. С. 3–20.
 9. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. Київ, 1989.
 10. Шевчук Т. Фольклористичні етюди. Біла Церква, 2017.
 11. Юркова О. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924–1930 рр.). Київ, 1999.
© ІМФЕ