Повернутись до журналу

Українська діаспора в політиці та роботі Олександра Шульгина - Голови Ради міністрів та міністра закордонних справ УНР в екзилі (1939-1942)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Чекаленко Людмила
Стор.:
153-158
УДК:
32-057.343Шул(4=161.2)“1939/1942”
Бібліографічний опис:
Чекаленко, Л. (2019) Українська діаспора в політиці та роботі Олександра Шульгина – Голови Ради міністрів та міністра закордонних справ УНР в екзилі (1939-1942). Матеріали до української етнології, 18 (21), 153–158.

Автор

Чекаленко Людмила

доктор політичних наук, професор.

 

Українська діаспора в політиці та роботі Олександра Шульгина - Голови Ради міністрів та міністра закордонних справ УНР в екзилі (1939-1942)

 

Анотація

Українська Народна Республіка несподіваною появою на карті Європи стрімко розірвала європейське переконання в неспроможності українського народу на власну державність. УНР продемонструвала всьому світові успішну національно-державну зовнішню політику, чим має завдячувати першому міністрові закордонних справ незалежної України Олександру Яковичу Шульгину.

 

Ключові слова

УНР, Олександр Шульгин, діаспора, зовнішня політика.

 

Джерела та література

 1. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 269. Оп. 1. Спр. 184.
 2. В ім’я майбутнього нації : документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-емігрантам у 1920–2000 роках / ред. М. Іщенко. Київ : УВС, 2005. 920 с.
 3. Ващук Л. Документи про О. Я. Шульгина. URL : http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2017/ 12/%.
 4. Ващук Л. В. Документи про О. Я. Шульгина у фондах ЦДАГО України: види, хронологія, інформаційне наповнення. Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці. Збірник наукових праць та документів : наукове видання. Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2016.
 5. Гетьманат П. Скоропадського. Внутрішня і зовнішня політика. URL : https://histua.com/ istoriya-ukraini/novitnij-chas/getmanat-p-skoropadskogo.
 6. Держава UA. Гетьманат Павла Скоропадського. УІНП. URL : https://uinp.gov.ua › derzhava- ua-getmanat-pavla-skoropadskogo.
 7. Держава UA. Гетьманат Павла Скоропадського. 27.04.2018. URL : https://uinp.gov. ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/derzhava-ua-getmanat-pavla- skoropadskogo.
 8. До витоків дипломатії. Київський університет. 2019. № 10 (2297). Грудень.
 9. Євшанський М. Екзильний уряд УНРеспубліки – на боці західніх союзників. Свобода. 1985. 11 черв. URL : http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/.
 10. Передова. Тризуб. 1939. Ч. 29–30 (679–680).
 11. Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці. Збірник наукових праць та документів : наукове видання / упоряд. В. Піскун. Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 2016. 432 с.
 12. Паньківський К. Від комітету до Державного Центру. Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1968.
 13. Чекаленко Л. Д. Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин. Словник-довідник : навчальний посібник. Київ : МАУП, 2007. 176 с.
 14. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України : підручник. 2 вид., доповнене і оновлене. Київ : LAT&K, 2015. 477 с., 8 с. іл.
 15. Що встиг Скоропадський? Історична правда. URL : https://www.istpravda.com.ua/ articles/2018/12/ 13/153341/.
 16. URL : http://incognita.day.kyiv.ua/urok-patriotizmu-diplomata.html .
© ІМФЕ