Повернутись до журналу

Олекса Коваленко та Максим Рильський: дискурс взаємин

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Буланова Наталія
Стор.:
96–107
УДК:
821.161.2:808.1
Бібліографічний опис:
Буланова, Н. (2020). Олекса Коваленко та Максим Рильський: дискурс взаємин. Матеріали до української етнології, 19 (22), 96–107.

Автор

Буланова Наталія

кандидатка історичних наук, директорка Музею історії міста Кам’янське (Кам’янське Дніпропетровської області, Україна). ORCID ID: 0000-0002-9817-3668

 

Олекса Коваленко та Максим Рильський: дискурс взаємин

 

Анотація

Мета статті. На основі епістолярної спадщини висвітлити взаємини відомого в Наддніпрянській Україні літератора, перекладача, культурно-громадського діяча, лікаря за фахом О. Коваленка з видатним українським поетом, публіцистом, мовознавцем, літературознавцем, директором Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР М. Рильським в історичному контексті 1940–1960‑х років.

Методи. У статті застосовано історико-біографічний, проблемно-хронологічний, пропосографічний методи. Основні результати. Здійснено аналіз історіографії з окресленого питання, а також ми дійшли висновку, що воно й дотепер залишається не висвітленим у науковій літературі. Джерельна база дослідження ґрунтована на основі епістолярної спадщини, що зберігається в Інституті літератури НАН України. Переважну його частину було опубліковано в монографії «Зачарований Словом» Н. Буланової. Встановлено, що, починаючи з 1944 року, впродовж багатьох років існували постійні контакти між О. Коваленком і М. Рильським, в основі яких – обопільний інтерес до перекладання «Слова о полку Ігоревім». Виокремлено й проаналізовано три основні сюжетні лінії в листуванні за 1944–1962 роки: рефлексії власне О. Коваленка на події приватного і суспільно-громадського характеру, які йому довелося пережити, процес роботи над перекладом «Слова о полку Ігоревім», історична й етнологічна діяльність М. Рильського як академічного вченого. Доведено, що тривалість їхньої комунікації ґрунтувалася на подібності життєвого досвіду, на колі спільних знайомих та інтересів. Незважаючи на те, що О. Коваленко не був фаховим перекладачем, М. Рильський вдумливо ставився до його порад у роботі над перекладом. Акцентовано увагу на тому, щó О. Коваленко відчував після смерті Д. Яворницького, з яким його пов’язували довгі роки співпраці у збиранні старожитностей, духовний вакуум у спілкуванні. Це стало однією з причин листування з М. Рильським. Оригінальність. Дослідження виконане за маловідомими джерелами, більшість яких уведено до наукового обігу вперше. Практичне значення статті полягає в можливості використання результатів дослідження при розробці спецкурсів та у краєзнавчих навчальних проєктах. Наукова новизна полягає в постановці й розробленні актуальної для інтелектуальної біографістики проблеми взаємин творчих особистостей у контексті історичної епохи, яку в історичній науці на теперішній час усебічно й об’єктивно не розкрито. Під час дослідження розширено джерельну базу за рахунок залучення до наукового обігу епістолярної спадщини О. Коваленка і М. Рильського.

 

Ключові слова

Олекса Коваленко, Максим Рильський, життєпис, творчість, взаємини, переклад, епістолярій, «Слово о полку Ігоревім».

 

Джерела та література

 1. Агєєва В. П. Мистецтво рівноваги: Максим Рильський на тлі епохи. Київ : Книга, 2012.
 2. Бабенко В. М. Максим Рильський – теоретик і практик українського перекладу. Зарубіжна література в школах України. 2011. № 3. С. 51–53.
 3. Бернадська Н. І. Максим Рильський: Основні віхи життя і творчості. Ліричні шедеври, «Шопен», «Слово про рідну матір» як твір-ораторія, «Троянди й виноград», «Діалог». Українська література ХХ століття [Текст]: навч. посіб. для старшокл. та вступників до вищ. навч. закл. 2вид., випр. і доп. Київ : Знання-Прес, 2004. C. 21–29.
 4. Беценко Т. Максим Рильський (1895–1964). Дивослово. 2002. № 6. С. 50–56.
 5. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 6. Буланова Н. М. Кам’янські етюди в стилі ретро. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011.
 7. ВласенкоІ., ПазякН. Родина Рильських. Київськастаровина. 1995. № 5. С. 76–81.
 8. Жигун С. В. Максим Рильський та письменники «ланки»: до історії творчих взаємин. 2012. URL: http://philology.knu.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_34/096_101.pdf.
 9. Ільєнко І. О. Жага. Труди і дні Максима Рильського : документальний життєпис. Київ : Дніпро, 1995.
 10. Ільєнко І. О. «Рожева моя Романівко...»: Рідне село в житті і творчості Максима Рильського. Отчий край’90: історично-літературний збірник. 1990. Вип. 4. С. 88–93.
 11. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. 20 жовтня 1947 р. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 12. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. 24 жовтня 1952 р. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 13. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. 20 вересня 1953 р. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 14. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. [1955 р.]. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 15. Лист М. Т. Рильського до О. В. Коваленка. 1 вересня 1959 р. Київ–Дніпродзержинськ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 16. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. 21 січня 1960 р. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 17. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. 8 жовтня 1960 р. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 18. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. 29 квітня 1961 р. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 19. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. 8 вересня 1961 р. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 20. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. 14 вересня 1961 р. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 21. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. 14 січня 1962 р. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 22. Лист О. В. Коваленка до М. Т. Рильського. Без дати. Дніпродзержинськ–Київ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 23. Лист М. Т. Рильського до Поліни Трофімовни. 7 лютого 1956 р. Київ–Дніпродзержинськ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 24. Лист М. Т. Рильського до О. В. Коваленка. 12 вересня 1961 р. Київ–Дніпродзержинськ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 25. Лист М. Т. Рильського до О. В. Коваленка. Київ–Дніпродзержинськ. 14 жовтня 1961 р. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 26. Лист М. Т. Рильського до О. В. Коваленка. 27 січня 1962 р. Київ–Дніпродзержинськ. Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012.
 27. Овчиннікова Л. П. Кореспондент Дмитра Яворницького – Олекса Коваленко. Грані. 2005. № 5. Вересень – жовтень. С. 65–68.
 28. Рильський Максим: біографія. Українська література : електронна бібліотека – все для вивчення української літератури. URL: http://ukrclassic.com.ua/ katalog/r/rilskij-maksim/453-maksim-rilskij-biografiya.
 29. Рильський М. Т. Із давніх літ. Зібрання творів : у 10 т. Київ, 1960. Т. 1.
 30. Рильський М. Слово про Ігорів похід. Ізборник. URL : http://izbornyk.org.ua/slovo67/sl18.htm.
 31. СлоневскийА.Ю., Мороз О. Н. История в лицах, или портретная галерея Каменского-Днепродзержинска: новеллы и очерки. Днепропетровск : Свидлер А. Л., 2012.
 32. ЦіонВ. Син шляхтича і селянки. URL: https://zbruc.eu/node/33998/.
 33. Яценко Л. Г., Слоневский А. Ю. Дух ушедшей эпохи : Каменское – Днепродзержинск. 1917–1953 : воспоминания, очерки, документы. Дніпродзержинськ : ВД «Андрій», 2007.
© ІМФЕ