Повернутись до журналу

Термінологія «студій кордону» як міждисциплінарна проблема етнологічного дискурсу

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Микитенко Оксана
Стор.:
22–30
УДК:
39:81’42]:316.347
DOI:
https://doi.org/10.15407/mue2021.20.022
Бібліографічний опис:
Микитенко, О. (2021) Термінологія «студій кордону» як міждисциплінарна проблема етнологічного дискурсу. Матеріали до української етнології, 20 (23), 22–30.

Автор

Микитенко Оксана

докторка філологічних наук, провідна наукова співробітниця відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7613-8557

 

Термінологія «студій кордону» як міждисциплінарна проблема етнологічного дискурсу

 

Анотація

У статті йдеться про актуальність у сучасному європейському етнологічному дискурсі «студій кордону» («border studies»), котрі поєднують символічні, культурні, географічні, соціологічні, політичні, антропологічні та інші аспекти дослідження. Співвідношення глобального та локального, або макро- та мікрорівня у «border studies» є одним із принципових положень, особливо коли йдеться про етнічно мозаїчний Балканський регіон. Багатоаспектність наукового аналізу значною мірою зумовлює широту термінологічного поля, при цьому принциповим стає розрізнення таких термінів, як «boundary», «border», «frontier», кожен із яких пропонує відповідні моделі для окреслення тих чи інших рис пограниччя. Антропологічний дискурс виходить із концепту кордону як реальної території і водночас символічно існуючого простору, «обтяженого» певними культурними та міфологічними значеннями. Процеси європейської інтеграції відбуваються паралельно із встановленням нових кордонів – як реальних, так і символічних, що особливо характерно для регіону Балкан, етнокультурний простір якого представлений цілою низкою варіантів.

Мета статті – показати необхідність враховувати взаємодію та взаємопроникнення різних історичних періодів, традицій та культур при аналізі певного етнокультурного діалекту. Актуальність такого дискурсу полягає у визначенні історичної спадщини регіону, котра виявляється як тяглість традиції або простежується як її рефлексія.

 

Ключові слова

термінологія, студії кордону, пограниччя, європейська етнологія, ідентичність.

 

Джерела та література

 1. Англо-український словник / склав М. І. Балла. Київ : Освіта, 1996. Т. 1.
 2. Кирчів Р. Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 3. Нициакос В. От курбета на предмодерната епоха до постмодерния транснационализъм. Теоретични и методологични рефлексии, основани на едно конкретно изследване. Българска етнология. 2013. Бр. 2. С. 135–148.
 4. Тончева В. Непознатата Гора. София, 2012.
 5. Христов П. Трудовата мобилност на балканите – исторически образци и съвременно развитие. Миграции на Балканот: билатерални истражувања/ ред. Билjана Ристовска-Jосифовска. Скопjе : Институт за национална историjа, 2011. С. 73–103.
 6. Barth F. (ed). Introduction, in: Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Cultural Difference. Boston: Little, Brown and Company, 1969. P. 9–38.
 7. Barth F. The Analysis of Culture in Complex Societies. Ethnos. 1989. 54 (3–4). P. 120–142. DOI: https://doi.org/10.1080/00141844.1989.9981389.
 8. Danforth L. M. How Can a Woman Give a Birth to one Greek and one Macedonian? The Construction of National Identity among Immagrants to Australia from Northern Greece [Macedonia: The Politics of Identity and Difference]. London : Pluto Press, 2000.
 9. Donnan H. and Wilson T. M. An Anthropology of Frontiers. Border Approaches. Anthropological Perspectives on Frontiers. Maryland : University Press of America, 1994. P. 1–14.
 10. Gosztonyi K. Mostar: Borders, Boundaries, Interest Groups. Europæa. 1996. II–1. P. 49–76.
 11. Jensen M. and Ingeog E. En deskriptiv belysning af det tyske mindretal i Nordslesvig 1945–1970. Københavns Universitet, 1974.
 12. Kearney M. Borders and Boundaries of State and Self at the End of Empire. Journal of Historical Sociology. 1991. Vol. 4. No. 1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6443.1991.tb00116.x.
 13. Köstlin K. Vanishing Borders and the Rise of Culture(s). Ethnologia Europæa. 2017. 47:1. Special Issue. P. 58–64. DOI: https://doi.org/10.16995/ee.1226.
 14. Sack R. D. Human Territoriality: Its Theory and History. Cambridge : Cambridge University Press, 1986.
 15. Thomassen B. Border Studies in Europe: Symbolic and Political Boundaries, Anthropological Perspectives. Europæa. 1996. II–1. P. 37–48.
 16. Vereni P. Boundaries, Frontiers, Persons, Individuals: Questioning «Identity» at National Borders. Europæa. 1996. II–1. P. 77–90.
© ІМФЕ