Повернутись до журналу

Термінологічний арсенал української фольклористики: внесок Олексія Дея (до 100-річчя від дня народження вченого)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Дмитренко Микола
Стор.:
31–37
УДК:
39:82.0]:929Дей
DOI:
https://doi.org/10.15407/mue2021.20.031
Бібліографічний опис:
Дмитренко, М. (2021) Термінологічний арсенал української фольклористики: внесок Олексія Дея (до 100 річчя від дня народження вченого). Матеріали до української етнології, 20 (23), 31–37.

Автор

Дмитренко Микола

доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: 0000-0002-3027-274X

 

Термінологічний арсенал української фольклористики:
внесок Олексія Дея (до 100-річчя від дня народження вченого)

 

Анотація

Стаття присвячена 100‑річчю від дня народження видатного українського вченого Олексія Дея. Висвітлено його біографію, внесок у дослідження фольклору. Наголошено на становленні молодого вченого як дослідника фольклористичної діяльності І. Франка. Коротко висвітлено роль О. Дея як організатора наукових студій, керівника проєктів, завідувача відділу фольклористики ІМФЕ, головного редактора журналу «Народна творчість та етнографія». Названо такі аспекти діяльності вченого: участь у міжнародних симпозіумах, з’їздах славістів, конференціях; підготовка наукових кадрів, офіційне опонування дисертацій, створення київської наукової академічної школи фольклористичних досліджень. Показано роботу О. Дея як члена вченої та спеціалізованих вчених рад в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН України, КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Упорядник і редактор О. Дей взяв активну участь у підготовці й виданні художніх творів і праць І. Франка в 50-ти томах, Лесі Українки у 12-ти томах, М. Рильського у 20-ти томах, «Української літературної енциклопедії» у 5-ти томах, публікації серії «Народна творчість» видавництва «Дніпро» у 15-ти томах, серії «Українські народні пісні в записах письменників» у 20-ти збірках; він – автор розділів і статей в «Історії Української РСР», «Українській радянській енциклопедії». О. Дей активно пропагував український фольклор у періодиці, на радіо, у спеціальній програмі про українські народні пісні «Слово – пісня» на українському ТБ. Чимало сторінок своїх наукових праць О. Дей присвятив постаті та літературно-мистецькій спадщині Т. Шевченка, образові поета в усній народній творчості, проблемі «фольклор і література».

Розглянуто тлумачення вченим фольклористичних термінів «легенда», «переказ», «балада». Приділено увагу поглядам О. Дея на проблеми класифікації українського фольклору, пісень слов’янських народів, історію української фольклористики. Проаналізовано його внесок в багатотомну серію «Українська народна творчість» як голови редакційної колегії, відповідального редактора, упорядника; згадано його монографічні праці «Поетика української народної пісні», «Українська народна балада», які й сьогодні залишаються актуальними в науковому фольклористичному дискурсі.

 

Ключові слова

український фольклор, класифікація фольклору, легенда, переказ, балада.

 

Джерела та література

 1. Грица С. Й., Дей О. І. Принципи класифікації і наукового видання української словесно-музичної народної творчості на сучасному етапі. Доповіді радянської делегації на VI Міжнародному з’їзді славістів (Прага, серпень 1968). Київ : Наукова думка, 1968. 37 с.
 2. Дей О. І. Багатотомна серія «Українська народна творчість». Вісник Академії наук УРСР. 1976. № 6. С. 59–64.
 3. Дей О. І. Легенди та перекази / упоряд. та примітки А. Л. Іоаніді; вст. стаття О. І. Дея. Київ : Наукова думка, 1985. С. 7–36.
 4. Дей О. І. Українська народна балада. Київ : Наукова думка, 1986. 264 с.
 5. Дмитренко М. Балада. Українська фольклористична енциклопедія : у 2 т./ упоряд., наук. ред. М. К. Дмитренко ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ : Сталь, 2018. Т. 1 : А–Л. С. 75–79.
 6. Дмитренко М. Дей Олексій Іванович. Українська славістична фольклористика (ХІХ – початок ХХІ ст.). Енциклопедичний словник/ [голов. ред. Г. А. Скрипник] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2019. С. 75–77.
 7. Дмитренко М. Дей Олексій Іванович. Українська фольклористична енциклопедія/ [голов. ред. Г. А. Скрипник] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2019. С. 236–239.
 8. Дмитренко М. Дей Олексій Іванович. Українська фольклористична енциклопедія : у 2 т. / упоряд. та наук. ред. М. К. Дмитренко. Київ : Сталь, 2018. Т. 1 : А–Л. С. 339–342.
 9. Дей О. І. Бібліографічний покажчик праць 1947–1988 років / упоряд. М. К. Дмитренко. Київ, 1990. 32 с.
 10. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Підручник. Київ : Київський університет, 2008. 623 с.
 11. Сокіл В. В. Легенда. Українська фольклористична енциклопедія/ керівник проекту, наук. ред., упоряд. В. В. Сокіл. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2018. С. 441–442.
 12. Українська народна творчість : Наукове видання в 50-ти томах. Проспект (на правах рукопису). Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук Української РСР, 1969. 12 с.
 13. Українська народна творчість (Проспект п’ятдесятитомної серії). Народна творчість та етнографія. 1971. № 2. С. 43–47.
 14. Чікало О. І. Дей Олексій Іванович. Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, наук. редактор, упоряд. В. В. Сокіл. Львів, 2018. С. 200–201.
© ІМФЕ