Повернутись до журналу

Теоретичні питання фольклористики та етнології в науковій спадщині Максима Рильського

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Руда Тетяна
Стор.:
60–67
УДК:
39:398]:001.891:929Рил
DOI:
https://doi.org/10.15407/mue2021.20.060
Бібліографічний опис:
Руда, Т. (2021) Теоретичні питання фольклористики та етнології в науковій спадщині Максима Рильського. Матеріали до української етнології, 20 (23), 60–67.

Автор

Руда Тетяна

докторка філологічних наук, провідна наукова співробітниця відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9055-9056

 

Теоретичні питання фольклористики та етнології
в науковій спадщині Максима Рильського

 

Анотація

У науковій спадщині тем М. Рильського є низка статей з теоретичних і практичних питань фольклористики та етнології. У них автор приділяв, зокрема, увагу термінології. Він уважав, що вживання поняття «народна поезія» щодо об’єкта дослідження не включає деякі оповідні фольклорні жанри, «реанімує» термін «словесність», однак підкреслює і синкретизм фольклору. Дослідник розглядав питання природи основних ознак фольклору, піддаючи сумніву деякі усталені погляди на колективні створення, анонімність, усність тощо. М. Рильський обстоював необхідність залучення досвіду літературознавства, лінгвістики, мистецтвознавства, інших гуманітарних наук у дослідженні побуту та культури народу (стаття «Питання етнографії» та ін.). Висловлені ним думки щодо міждисциплінарного підходу у вивченні явищ народної культури були втілені й розвинуті вченими наступних поколінь.

М. Рильський досить скептично ставився до існуючих у його час поглядів щодо «відродження» епосу та «розквіту фольклору», але підкреслював перспективність збирання й дослідження міського і, особливо, робітничого фольклору. Його наукові інтереси були зосереджені на пісенних жанрах, особливу увагу він приділяв героїчному епосові – українському та сербському. Наполягав на перспективності порівняльного вивчення епічних творів, в епосознавчих працях наводив паралелі не лише з фольклору слов’ян, але й епосів інших народів світу, з античних джерел.

Активно сприяв відродженню славістичних досліджень в Україні, підготовці відповідних наукових кадрів. У керованому ним Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії (нині – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України) створив групу слов’янської фольклористики (1955). Займався організацією збирацької роботи. Чимало зробив для налагодження контактів і співробітництва ІМФЕ з іншими організаціями та установами, зокрема, зарубіжними; сам брав участь у міжнародних наукових форумах.

Його фундаментальний проєкт – видання багатотомної серії «Українська народна творчість» – був здійснений Олексієм Деєм та співробітниками ІМФЕ.

 

Ключові слова

М. Рильський, О. Дей, фольклористика, етнографія, епосознавство, славістика.

 

Джерела та література

 1. Бріцина О. Д. Історія однієї текстологічної дискусії та її сучасне відлуння. Міжнародна конференція «М. Рильський і світова культура з погляду сучасності» (Київ, 16–17 березня 1995 року) : тези доп. і повідомл. Київ, 1995. С. 6–7.
 2. Дей О. І. Поезія Максима Рильського і народна пісня. Народна творчість та етнографія. 1974. № 2. С. 5–21.
 3. Козловський І. Слово про друга. Незабутній Максим Рильський : спогади. Київ : Дніпро, 1968. С. 36–39.
 4. Рильський М. Вступне слово [до книги «Міжслов’янські фольклористичні взаємини». К., 1963]. Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ : Наукова думка, 1987. Т. 16. С. 164–167.
 5. Рильський М. Вступне слово [до збірника «Українські думи та історичні пісні». Укрдержвидав, 1944]. Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ : Наукова думка, 1987. Т. 16. С. 9–13.
 6. Рильський М. До О. І. Дея. 21 травня 1964 р. Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ : Наукова думка, 1987. Т. 20. С. 541.
 7. Рильський М. Золоті розсипи народної мудрості. Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ : Наукова думка, 1987. Т. 16. С. 64–82.
 8. Рильський М. Кілька зауважень. Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ : Наукова думка, 1987. Т. 16. С. 99–101.
 9. Рильський М. Песни народа Советской Украины. Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ : Наукова думка, 1987. Т. 16. С. 34–37.
 10. Рильський М. Питання етнографії. Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ : Наукова думка, 1987. Т. 16. С. 172–179.
 11. Рильський М. Словесна творчість українського радянського народу. Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ : Наукова думка, 1987. Т. 16. С. 90–98.
 12. Рильський М. Стан і завдання радянської фольклористики в світлі рішень ХХІІ з’їзду КПРС. Рильський М. Зібрання творів у двадцяти томах. Київ : Наукова думка, 1987. Т. 16. С. 106–122.
 13. Сиваченко Г. Велич поета-вченого. Незабутній Максим Рильський : спогади. Київ : Дніпро, 1968. С. 368–378.
© ІМФЕ