Повернутись до журналу

Фольклористична спадщина Тадея Рильського в дослідженні Олексія Дея

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Козар Лідія
Стор.:
68–74
УДК:
398:001.8Дей:929Рил
DOI:
https://doi.org/10.15407/mue2021.20.068
Бібліографічний опис:
Козар, Л. (2021) Фольклористична спадщина Тадея Рильського в дослідженні Олексія Дея. Матеріали до української етнології, 20 (23), 68–74.

Автор

Козар Лідія

кандидатка філологічних наук, доцентка, старша наукова співробітниця відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2997-6106

 

Фольклористична спадщина Тадея Рильського в дослідженні Олексія Дея

 

Анотація

У статті йдеться про вшанування пам’яті двох визначних фольклористів – Тадея Рильського та Олексія Дея. 2 січня 2021 року виповнилося 180 років від дня народження Т. Рильського. 30 березня 2021 року також минуло 100 років від дня народження О. Дея. Учених віддаляє відстань у 80 років. А за працездатністю, за щирою відданістю українській науці, зокрема фольклористиці, вони стоять перед нашим поколінням на одному високому щаблі.

Актуальність вибраної теми визначається необхідністю глибокого осмислення їхньої фольклористично-етнографічної спадщини, що слугуватиме створенню об’єктивної концепції процесу історичного розвитку української науки про народну творчість. О. Дей за своє життя підготував і опублікував понад 400 наукових праць у царині фольклористики, літературознавства, історії журналістики тощо, майже 50 окремих книжкових видань. Авторка статті ставить за мету розглянути публікації О. Дея, присвячені вивченню фольклористично-етнографічної спадщини Т. Рильського. Серед дослідницьких праць про постать Тадея Рильського варто виділити дві публікації О. Дея – «Пісні з Романівки в записах Тадея Рильського та Миколи Лисенка» (1975); «Пісні з Романівки» (1970), підготовлені на основі архівних матеріалів.

Установлено, що в тих дослідженнях розглянуто фольклористичну спадщину Т. Рильського і його життєвий шлях; здійснено аналіз його рукописної збірки пісень; уперше опубліковано архівні пісенні записи Т. Рильського з нотним матеріалом, підготовленим С. Грицею. Справжньою заслугою Т. Рильського, на думку О. Дея, було те, що він виходив із демократичних позицій при висвітленні народного життя, спираючись на міцний ґрунт даних народної творчості. Т. Рильський став першопрохідцем на шляху духовного відродження українства, його служіння інтересам народу – приклад для мільйонів послідовників. Фольклористична спадщина як Тадея Рильського, так дослідника його доробку Олексія Дея збагатила українську фольклористику відомими монументальними працями різного спрямування.

 

Ключові слова

Тадей Рильський, Олексій Дей, українська фольклористика, фольклорні записи.

 

Джерела та література

 1. Белюга Т. В. Топос «село Романівка» з позиції наукової та фольклорної нарації Тадея Рильського. Молодий вчений. 2018. № 5 (57). С. 95–97.
 2. Горленко В. Сторінка до біографії Тадея Рильського. Народна творчість та етнографія. 1985. № 2. С. 65–67.
 3. Грушевський М. Тадей Рильський. Некрологічна замітка. Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив/ упоряд. М. Г. Рильський. Автор передм. та комент. Н. М. Пазяк. Київ, 2013. С. 496–497.
 4. Дей О. І. Пісні з Романівки в записах Тадея Рильського та Миколи Лисенка. Дей О. Сторінки з історії української фольклористики. Київ, 1975. С. 40–44.
 5. Дмитренко М. Дей Олексій Іванович. Українська фольклористична енциклопедія/ [голов. ред. Г. Скрипник] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2019. С. 236–239.
 6. Качмар М. Рильський Тадей (Тадеуш-Томаш-Збігнєв) Розеславович. Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник В. Сокіл. Львів, 2018. С. 640–641.
 7. Лазаревський Г. Київська старовина. Спогади. Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив / упоряд. М. Г. Рильський ; автор передм. та комент. Н. М. Пазяк. Київ, 2013. С. 501–510.
 8. Левицкий О. Фадей Розеславович Рыльский: Некролог. Киевская старина. 1902. Т. LXXIX. № 11. Отд. І. С. 335–349. Передруковано у кн.: Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив / упоряд. М. Г. Рильський ; автор передм. та комент. Н. М. Пазяк. Київ, 2013. С. 483–494.
 9. Лист Миколи Лисенка до Бориса Познанського. Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив / упоряд. М. Г. Рильський ; автор передм. та комент. Н. М. Пазяк. Київ, 2013. С. 481–482.
 10. Максим Рильський – вірний лицар рідної мови: методико-бібліографічні матеріли / уклад. Г. О. Зябкова. Харків, 2020. С. 5.
 11. Пазяк Н. В житті ніколи неправді не служив. Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив / упоряд. М. Г. Рильський. Автор передм. та комент. Н. М. Пазяк. Київ, 2013. С. 6–49.
 12. Пісні з Романівки (Подали Олексій Дей і Софія Грица). Народна творчість та етнографія. 1970. № 1. С. 77–86.
 13. Побірченко Н. Запізнілий романтик Тадей Рильський. Історико-педагогічний альманах. 2006. Вип. 1. С. 51–61.
 14. Рильський М. Із спогадів. Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Київ, 1988. Т. 19. Автобіографічні матеріали. Записні книжки. Листи (1907–1957). С. 33.
 15. Рильський М. Честь його пам’яті. Слово Просвіти. 2017. Чис. 38. 21–27 вересня; Чис. 39. 28 вересня.
 16. Рильський Т. В житті ніколи неправді не служив / упоряд. М. Г. Рильський ; автор передм. та комент. Н. М. Пазяк. Київ, 2013. 576 с.
 17. Рильський Т. К изучению украинского народного мировоззрения. Ч. 1. Религиозные отношения. Киевская старина. 1888. Т. XXIII. № 11. С. 266–306; Ч. ІІ. Семейные отношения. Киевская старина. 1890. Т. XXX. № 9. С. 341–372; Т. XXXI. № 10. с. 1–26; № 11. С. 125–232; Ч. ІІІ. Экономические отношения. Киевская старина. 1903. Т. LXXXI. № 4. С. 1–23; № 5. С. 161–191.
 18. Фр[анко] Ів. Пам’яті Тадея Рильського. Літературно-науковий вістник. 1902. Т. XX. Кн. 12. С. 160–161. Передруковано у кн. : Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив/ упоряд. М. Г. Рильський ; автор передм. та комент. Н. М. Пазяк. Київ : Успіх і кар’єра, 2013. С. 494–496.
 19. Чупринка І. Пам’яті незабутнього вчителя. Рада. 1908. № 218. 25.ІХ. (8.Х). С. 1.
 20. Шпак В. Хлопоман Тадей Рильський. Урядовий кур’єр. 11 січня. 2011. № 3.
© ІМФЕ