Повернутись до журналу

Народні пісні Центральної України: несподівана Черкащина

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Єфремова Людмила
Стор.:
126–133
УДК:
398.8:784.4(477.46)
DOI:
https://doi.org/10.15407/mue2021.20.126
Бібліографічний опис:
Єфремова, Л. (2021) Народні пісні Центральної України: несподівана Черкащина. Матеріали до української етнології, 20 (23), 126–133.

Автор

Єфремова Людмила

докторка мистецтвознавства, провідна наукова співробітниця відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: 0000-0001-6272-5435

 

Народні пісні Центральної України: несподівана Черкащина

 

Анотація

Черкаська область, утворена 1954 року з різних районів сусідніх областей, складає важливий осередок побутування народної пісенності Центральної України, охоплюючи частину етнографічних територій Східного Поділля та Середньої Наддніпрянщини.

Історія записування народних пісень з мелодіями на території сучасної Черкаської області нараховує понад півтора століття. Черкащина – край, де зароджувалася Україна як держава. Південно-західні райони області належать до етнографічної території Східного Поділля, решта – до Середньої Наддніпрянщини.

Черкащина є осередком формування та розвитку визначної регіональної культурної традиції, зокрема й народного співу. Черкащина – батьківщина Тараса Шевченка та Богдана Хмельницького, Івана Нечуя-Левицького та Михайла Старицького. Народні пісні краю записували Микола Лисенко, Антін Коципінський, Олександр Кошиць, Андрій Конощенко, Климент Квітка, Михайло Гайдай старший, Андрій Шмиговський, Олександр Правдюк та інші. Діалекти Звенигородщини досліджував Агатангел Кримський.

Під назвою «Пісні Шевченкового краю» у 2005–2006 роках вийшли друком збірки народних пісень О. Ошуркевича та В. Дубравіна. У 2014 році було розроблено проєкт під назвою «Поліфонія» (керівник угорець Міклош Бот), підтриманий програмою Європейського Союзу «Креативна Європа». Архів створено трьома мовами: українською, угорською та англійською. З української сторони координатором проєкту став Музей Івана Гончара.

Для народного співу притаманне широке розспівування голосних звуків у піснях. Часом співаки розспівують приголосні, позначені в нотаціях окремим звуком. Виконавство характеризується наявністю словопереривань різних типів. Однією з ознак протяжного пісенного стилю є засіб конкатенації – міжстрофного зачину, починаючи з другої строфи, коли останній рядок попередньої строфи повторюється соло на початку наступної. З музичного боку народні пісні краю поєднують риси східноподільської наспівності та наддніпрянського протяжного багатоголосся.

 

Ключові слова

Центральна Україна, Наддніпрянщина, Поділля, народні пісні, збирачі фольклору, багатоголосся, тексти, мелодії.

 

Джерела та література

 1. Веснянки, колисанки та загадки, записані 1920 р. в с. Кирилівка Григорієм Ткаченком / підгот. до друку С. К. Росовецького, Ю. Б. Дядищевої-Росовецької, К. Ткаченко. Київ : Київський університет, 2007. 135 с.
 2. Єфремова Л. О. Стиль народних пісень Подніпров’я (За матеріалами сучасних експедиційних досліджень). Народна творчість та етнографія. 2003. № 5–6. С. 27–32.
 3. Кримський А. Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / відтвор. з авт. макету 1930 р.: Аг. Кримський. Звиногородщина. Шевченкова батьківщина. З погляду етнографічного та діялектичного. З географічною мапою та малюнками. Київ, 1930. Черкаси : Вертикаль, 2009. XVI, 434 с., [7] арк. фотоіл. : іл.
 4. Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького / упорядкув., вступ. стаття і прим. О. І. Дея. Київ : Музична Україна, 1985. 103 с. : нот.
 5. Народні пісні: Записи Людмили Єфремової. Київ : Наукова думка, 2006. 575 с. : нот.
 6. Народні пісні Київщини (з колекцій збирачів фольклору) / упорядкув. та вступ. статті Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Логос, 2017. 696 с. : ноти, карти.
 7. Народні пісні Чернігівщини (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вступ. статті Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Логос, 2015. 758 с. : ноти, карти.
 8. Пісні Великого Кобзаря / упоряд., коментарі та прим. О. Правдюка. Київ : Наукова думка, 1964. 396 с.
 9. Пісні Черкащини. Добірка Леопольда Ященка. Київ : Фонд Івана Гончара, 2004. 56 с.
 10. Пісні Шевченкового краю / записи, впорядкування і прим. О. Ошуркевича. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. 484 с.
 11. Пісні Шевченкового краю (Христинівка Черкаської області) / упоряд. В. В. Дубравін. Ніжин : Вид во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. 208 с.
 12. Стадник О. І. Калинові передзвони‑2 / записи і обробки народних пісень Черкащини та авторські твори. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. 278 с.
 13. Українське народне багатоголосся. Збірник пісень / упоряд. Василенко З., Гордійчук М., Гуменюк А., Правдюк О., Ященко Л. ; заг. ред. М. Гордійчука. Київ : Мистецтво, 1963. 537 с. : ноти
 14. Українські народні пісні в записах Михайла Гайдая / голов. ред. Г. А. Скрипник ; наук. ред. і упоряд. М. М. Гайдай ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2010. 304 с.
© ІМФЕ