Повернутись до журналу

Творчість Ніла Хасевича в контексті українського мистецтва спротиву першої половини ХХ століття

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Крайлюк Любов
Стор.:
185–190
УДК:
7.071.1(477):341.32“1939/1945”
DOI:
https://doi.org/10.15407/mue2021.20.185
Бібліографічний опис:
Крайлюк, Л. (2021) Творчість Ніла Хасевича в контексті українського мистецтва спротиву першої половини ХХ століття. Матеріали до української етнології, 20 (23), 185–190.

Автор

Крайлюк Любов

кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, Україна). ORCID ID: 0000-0001-6232-7533

 

Творчість Ніла Хасевича в контексті українського мистецтва спротиву
першої половини ХХ століття

 

Анотація

Метою дослідження є визначення ролі творчої постаті Ніла Хасевича в процесі формування образотворчої складової ідеології антиімперського спротиву в його української версії. Методологія наукової розвідки базується на системності, що поєднує мистецтвознавчий та культурологічний підходи. Методом дослідження обрано діахронний компаративний аналіз завдань, які ставили перед собою художники та основних способів їх реалізації. Наукова новизна полягає в тому, що творчий доробок Ніла Хасевича вперше розглядається в широкому контексті організованих спроб планування та здійснення візуальних творів антиколоніального спрямування у часовому проміжку від Першої світової війни до середини ХХ ст. Висновки. Протиімперський український культурний спротив у першій половині ХХ ст. носив різноманітні форми, розпочинаючи від документування подій, пов’язаних з визвольними змаганнями, і завершуючи творами суто ідеологічного мистецтва, що стали реакцією на масив пропаганди, продукованої ідеологічними машинами тоталітарних держав. Художники усвідомлено чи інтуїтивно працювали над створенням інституту національної пам’яті як основи української ідентичності. Творча і організаційна діяльність Н. Хасевича через низку історичних обставин займає в цьому явищі центральне місце. По-перше, вона була найтривалішою в часі і знаходилася безпосередньо в середовищі підпілля ОУН–УПА на теренах «материкової» України. По-друге, важливу роль зіграли професійний, інтелектуальний та організаційний потенціали Н. Хасевича, його вміння обирати найоптимальніші мистецькі засоби. По-третє, особистість художника, його унікальна біографія і навіть інвалідність стали основою дуже цілісного художнього образу, наповненого символізмом, якому «тісно» в хронологічних рамках 1930–1940х років. Частина ідеологічних творів Н. Хасевича своїм змістом була утопічно націлена на матеріалізацію незалежної України, тобто він вперше вийшов за рамки реагування на виклики часу і запропонував власну концепцію майбутнього.

 

Ключові слова

ідеологічне мистецтво, антиколоніальний спротив, пропаганда, Україна, Ніл Хасевич.

 

Джерела та література

  1. Білан І. Творчість Юрія Магалевського в контексті українського мистецького процесу першої третини ХХ століття (на правах рукопису) : дис. … канд. мистецтвозн. 17.00.05. Львів, 2015. 170 с.
  2. Даревич Д. Мистецька спадщина Ніла Хасевича. Іщук О., Марчук І. , Даревич Д.Життя і творчість Ніла Хасевича. Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. Т. 10. 432 с. С. 7–46.
  3. Леонід Перфецький : монографія / за ред. С. Гординського. Ню-Йорк ; Торонто : Українська вільна академія наук у США. 1990. 83 с.
  4. Маєвський О. Плакат і карикатура в системі формування інформаційного простору на окупованій території України (1941–1944). Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. Київ, 2016. Вип. 18. С. 110–119.
  5. Маєвський О. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939–1945 рр. Київ : Інститут історії України, 2018. 268 с.
  6. Певний Б. Скульптор, що вийшов з народу. Майстри нашого мистецтва: роздуми про мистців та мистецтво. Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США; Київ : Сучасність, 2005. С. 109–126.
  7. Понад кордонами : Модерна українська книжкова графіка 1914–1945 / вид. підгот. Мирослава Мудрак ; відп. ред. О. Федорук. Київ : Критика, 2008. 176 с.
  8. Рожак-Литвиненко К. Б. Мистецьке угруповання українських січових стрільців: художники, традиції, жанрові та стильові особливості творів (на правах рукопису) : дис. … канд. мистецтвозн. 17.00.05. Львів, 2017. 379 с.
  9. Яців Р. М. Юрій Магалевський. Українське мистецтво ХХ століття : Ідеї, явища, персоналії : зб. статей / [ред. С. Павлюк]. Львів, 2006. С. 159–175.
© ІМФЕ