Матеріали до української етнології
№ 7 (10) (2008 РІК)

Зміст

Проблеми національної самовизначеності та ідентифікації в сучасному світі

Регіональні особливості побутової культури в порубіжніх районах розселення етносу

Етнічні та міжкультурні взаємини в історії та культурі етносу

© ІМФЕ