Матеріали до української етнології
№ 8 (11) (2009 РІК)

Зміст

Сучасне народознавство у світлі наукової спадщини Павла Чубинського: методи, здобутки, проблеми розвитку

Семантика матеріального і духовного в етнокультурному контексті

Фольклорний текст. Сюжет. Жанр. Поетика

Колективні реалії: традиції та сучасний вимір. Етнічні процеси і етнокультурні взаємовпливи

© ІМФЕ