Матеріали до української етнології
№ 10 (13) (2011 РІК)

Зміст

Регіональні особливості традиційної матеріальної культури: нові аспекти дослідження та сучасні форми презентації

Духовна культура в контексті трансляції етнічної традиції

Проблеми соціалізації молоді в контексті етнокультурних процесів

Етнокультурні трансформації та міжкультурні взаємини в умовах пограниччя

© ІМФЕ