Матеріали до української етнології
№ 11 (14) (2012 РІК)

Зміст

Актуальні питання структурної типології та музичної регіоналістики

Методологічні засади етномузикологічних досліджень

© ІМФЕ