Матеріали до української етнології
№ 12 (15) (2013 РІК)

Зміст

Традиції та інновації у сфері етнокультури

Сучасні методи дослідження етнокультури та внесок видатних українознавців у європейську наукову спадщину

Фольклорні пам'ятки як джерело вивчення етнокультурного профілю народу

Національне, регіональне, локальне в сучасному народознавстві європейських країн

© ІМФЕ