Про щорічник

Засновники: Національна академія наук України та Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Видавець: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Рік заснування: 1995 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 20362-10162Р від 05.11.2013 р.

Історія видання: «Матеріали до української етнології» – науковий щорічник, що видавала 1928–1930 рр. (усього 3 випуски) Всеукраїнська академія наук у Києві. Видання поновлено у 1995 р. з ініціативи керівника відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Ганни Скрипник (головного редактора) із метою продовження традиції академічної етнологічної науки 1920-х років, спрямованої на популяризацію об’єктивних народознавчих знань і неупереджених поглядів на історію й культуру українців.

Проблематика: У науковому щорічнику висвітлюються проблеми етнокультури та методи її дослідження, збереження і трансляції в постіндустріальному інформаційному просторі. У першому поновленому збірнику – випуску 1(4) – порушено актуальні проблеми щодо походження та етнічної історії українського народу, формування його етнічних земель, історико-етнографічного районування України; розкрито особливості етнопсихологічної самобутності українців, сучасного стану національної самосвідомості народу. У наступних випусках представлено дослідження з етнічної та міжкультурної взаємодії у сферах історії та культури, висвітлено регіональні особливості побутової культури в порубіжних районах розселення, нові аспекти вивчення та сучасні форми презентації матеріальної культури, духовності в контексті трансляції етнічної традиції; порушено проблеми національної самовизначеності та ідентифікації в сучасному світі; представлено студії етнокультури українства зарубіжжя. У спецвипусках репрезентовано вітчизняне народознавство в іменах; розглянуто й проаналізовано актуальні питання українського народознавства у світлі наукової спадщини П. Чубинського, Ф. Вовка, Є. Спаської, В. Кравченка та ін.; порушено питання семантики матеріального і духовного в етнокультурному контексті, етнічної ідентифікації на тлі сучасних глобалізаційних процесів та етнокультурних взаємовпливів.

ISSN: 2313-8505

E-ISSN: 0000-0000

DOI журналу: https://doi.org/10.15407/mue

Галузь науки: історичні (спеціальність 032)

Категорiя: щорічник у процесі перереєстрації.

Періодичне видання включено до Реєстру наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії, кандидата та доктора історичних наук (спеціальність 032).

Науковий щорічник індексується в базах даних:

Періодичність: 1 випуск на рік

Мова видання: українська

Головний редактор: Скрипник Ганна Аркадіївна – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8904-7726

Редакційна колегія:

 • Demski Dagnoslaw (Дагнослав Демський) – доктор хабілітований, професор, завідувач Центру етнології та сучасної антропології Інституту археології і етнології Польської академії наук (Варшава, Польща). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3977-0294;
 • Engelking Anna (Енгелькінг Анна) – доктор хабілітований, професор Інституту славістики Польської академії наук (Варшава, Польща). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3225-8084;
 • Fialkova Larisa (Фіалкова Лариса Львівна) – кандидат філологічних наук, доцент, професор Хайфського університету (Хайфа, Ізраїль). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4817-8081;
 • Hristov Petko (Христов Петко) – доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник, директор Інституту етнології, фольклористики з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук (Софія, Болгарія). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3589-4668;
 • Sobol Walentyna (Соболь Валентина Олександрівна) – доктор філологічних наук, професор кафедри україністики Варшавського університету (Варшава, Польща). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0484-6874;
 • Балушок Василь Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1362-8270;
 • Бондаренко Галина Борисівна – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3448-494X;
 • Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1342-2363;
 • Глушко Михайло Степанович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891;
 • Іваницький Анатолій Іванович – доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1991-5679;
 • Кожухар Віктор Григорович – доктор історії, керівник групи «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6313-049X;
 • Кожухар Катерина Сергіївна – доктор педагогіки, старший науковий співробітник групи «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8272-9940;
 • Коляструк Ольга Анатоліївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1099-5868;
 • Косаківський Віктор Афанасійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9187-5539;
 • Курочкін Олександр Володимирович – доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3365-7266;
 • Кушнір В’ячеслав Григорович – доктор історичних наук, професор, декан факультету історії та філософії, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова МОН України (Одеса, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3058-3019;
 • Павлюк Степан Петрович – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0975-8099;
 • Рендюк Теофіл Георгійович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0009-0000-1361-0316;
 • Сергійчук Володимир Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна); 
 • Скляр Володимир Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0020-5973;
 • Скрипник Ганна Аркадіївна – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8904-7726;
 • Сополига Мирослав Дмитрович – доктор історичних наук, професор (Свидник, Словаччина). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0037-8006;
 • Стельмащук Галина Григорівна – доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв (Львів, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5607-4936;
 • Стішова Наталія Сергіївна – кандидат історичних наук, заступник директора із наукової роботи Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6577-2325.
 

Адреса редакції: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 4, 4-й пов., Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Тел.: (044) 278-34-54

Е-mail: redaktsiia.imfe@gmail.com

© ІМФЕ