Політика щорічника

Видання «Матеріали до української етнології» – науковий рецензований фаховий щорічник відкритого доступу, що містить дослідницькі статті, джерельні матеріали, хроніки, фахові рецензії.

Основною метою часопису є висвітлення найактуальніших проблем сучасної етнології та сприяння обізнаності населення у питаннях міжетнічних стосунків, національної політики, гармонізації суспільних процесів та розвитку культури.

Завдання:

  • поширення наукових знань зі сфери гуманітаристики серед широкого загалу;
  • формування належної етнокультурної обізнаності населення і гармонійних міжетнічних взаємин;
  • запобігання виникненню етноконфліктних ситуацій і формування толерантного та доброзичливого суспільного співжиття завдяки поширенню достовірної наукової інформації.
© ІМФЕ