Склад редакційної колегії

Головний редактор: Скрипник Ганна Аркадіївна – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8904-7726

Редакційна колегія:

 • Demski Dagnoslaw (Дагнослав Демський) – доктор хабілітований, професор, завідувач Центру етнології та сучасної антропології Інституту археології і етнології Польської академії наук (Варшава, Польща). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3977-0294;
 • Engelking Anna (Енгелькінг Анна) – доктор хабілітований, професор Інституту славістики Польської академії наук (Варшава, Польща). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3225-8084;
 • Fialkova Larisa (Фіалкова Лариса Львівна) – кандидат філологічних наук, доцент, професор Хайфського університету (Хайфа, Ізраїль). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4817-8081;
 • Hristov Petko (Христов Петко) – доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник, директор Інституту етнології, фольклористики з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук (Софія, Болгарія). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3589-4668;
 • Sobol Walentyna (Соболь Валентина Олександрівна) – доктор філологічних наук, професор кафедри україністики Варшавського університету (Варшава, Польща). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0484-6874;
 • Балушок Василь Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1362-8270;
 • Бондаренко Галина Борисівна – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3448-494X;
 • Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1342-2363;
 • Глушко Михайло Степанович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891;
 • Іваницький Анатолій Іванович – доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1991-5679;
 • Кожухар Віктор Григорович – доктор історії, керівник групи «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6313-049X;
 • Кожухар Катерина Сергіївна – доктор педагогіки, старший науковий співробітник групи «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8272-9940;
 • Коляструк Ольга Анатоліївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1099-5868;
 • Косаківський Віктор Афанасійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9187-5539;
 • Курочкін Олександр Володимирович – доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3365-7266;
 • Кушнір В’ячеслав Григорович – доктор історичних наук, професор, декан факультету історії та філософії, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова МОН України (Одеса, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3058-3019;
 • Павлюк Степан Петрович – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту народознавства НАН України (Львів, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0975-8099;
 • Рендюк Теофіл Георгійович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0009-0000-1361-0316;
 • Сергійчук Володимир Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна); 
 • Скляр Володимир Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0020-5973;
 • Скрипник Ганна Аркадіївна – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8904-7726;
 • Сополига Мирослав Дмитрович – доктор історичних наук, професор (Свидник, Словаччина). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0037-8006;
 • Стельмащук Галина Григорівна – доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв (Львів, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5607-4936;
 • Стішова Наталія Сергіївна – кандидат історичних наук, заступник директора із наукової роботи Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6577-2325.
© ІМФЕ