Матеріали до української етнології
№ 9 (12) (2010 РІК)

Зміст

Українське народознавство ХІХ-ХХ століть: здобутки та втрати

Проблеми та перспективи розвитку української фольклористики

Етнокультурна спадщина та сучасність

Стор.: 209

Методика етнологічних студій. Експонування та пропаганда народної культури

© ІМФЕ