Матеріали до української етнології
№ 15 (18) (2016 РІК)

Зміст

ІЗ ЦАРИНИ ЕТНОГРАФІЧНИХ СТУДІЙ

Кожолянко Георгій, Кожолянко Олександр
Стор.: 6
Стор.: 18

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ

НАУКОВА СПАДЩИНА ЄВГЕНІЇ СПАСЬКОЇ В КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНІСТИКИ

© ІМФЕ