Матеріали до української етнології
№ 18 (21) (2019 РІК)

Зміст

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ ТА СОЦІОДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ: ТРАДИЦІЙНІ І МОДЕРНІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ

Стор.: 6-23
© ІМФЕ