Форма рецензування

1Назва статтіВведіть назву статті.
2Стаття обсягом…. сторінок, … рисунків, … таблиць та … джерел
3Стаття присвяченаОпишіть тематику статті
4Актуальність роботиОцініть рівень обґрунтування актуальності статті
Високий
Задовільний
Низький
5Відповідність напряму виданняСтаття відповідає напряму видання
Стаття не відповідає напряму видання
6Наукова новизнаОцініть рівень наукової новизни статті
Високий
Задовільний
Низький
7Мета дослідження та концепція:Оцініть рівень обґрунтування мети статті та її концепцію
Високий
Задовільний
Низький
8Наукова цінністьОцініть рівень наукової цінності рецензованої статті
Високий
Задовільний
Низький
9Структурованість статтіСтаття структурована відповідно до встановлених вимог
Структура статті не відповідає встановленим вимогам
10Основні результати досліджень (викладення результатів, теоретична та практична значимість, коректність використання понятійно-категоріального апарату, висновки):Оцінити викладення результатів, теоретичної та практичної значимості, коректність використання понятійно-категоріального апарату, висновки
11Використання літературних джерелОцінити повноту огляду та його відповідність сучасному стану наукової проблеми. Відповідність змісту джерел тексту статті
Високий
Задовільний
Низький
12Стилістичний рівеньОцінити стилістичну та граматичну якість рецензованого матеріалу
Високий
Задовільний
Низький
13Якість оформлення:Оцінити якість оформлення матеріалу
Високий
Задовільний
Низький
14Рекомендації рецензентаРекомендується до публікації
Рекомендується до публікації після доопрацювання
Не рекомендується до публікації внаслідок
Рекомендації: Введіть рекомендації
15Додатковий коментар рецензента 
16Відомості про рецензентаПрізвище І.Б.: Введіть Прізвище, І.Б.
Науковий ступінь: Введіть науковий ступінь
Вчене звання: Введіть вчене звання
Місце роботи: Введіть місце роботи
E-mail адреса: Введіть E-mail адресу
Стаття отримана рецензентом
2019 р.
Рецензія складена
2019 р.
Прізвище, ім’я, по батькові
підпис рецензента
© ІМФЕ