Вiдомостi для авторiв

Оформлення

Стаття подається в електронному вигляді в редакторі Word for Windows 6.0 і вище, шрифтом Times New Roman, кеглем 14 (малюнки, таблиці також кеглем 14) з інтервалом 1,5, без переносів. Сторінки обов’язково мають бути пронумеровані (унизу сторінки, праворуч).

Розміри полів:

 • ліве – 30 мм;
 • праве – 15 мм;
 • верхнє – 20 мм;
 • нижнє – 20 мм.

До статті обов’язково подаються:

 • розгорнуте резюме обсягом не менше ніж 1800 знаків (українською та англійською мовами);
 • коротка анотація (українською та англійською мовами);
 • ключові слова (українською та англійською мовами);
 • інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вчений ступінь (якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.), електронна адреса, коло наукових зацікавлень (українською та англійською мовами);
 • список літератури, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 3582:2013 та ДСТУ 8302:2015;
 • references (Увага! Позиції зі списку літератури подаються в тій самій послідовності; кириличні джерела – у транслітерованому вигляді, наведені латиницею – без змін);

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та правилам чинного правопису. Ілюстрації до статей мають бути подані окремими файлами у форматі .jpg /.jpeg або .tif / .tiff роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi.

Структура статті

 • Вступ, де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи;
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Процедура рецензування та редакційна етика

Процедуру незалежного рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції журналу. Рецензенти – вчені, які здійснюють дослідження за спеціальністю. Оцінюється якість дослідження, оригінальність, новизна, відповідність структури статті зазначеним вимогам.

Ні автору, ні рецензентам не надається інформація один про одного. Надіслану статтю редакція відправляє (без імені автора) двом вибраним рецензентам, які є експертами в цій галузі.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно. Члени редакції не розголошують інформацію, що стосується рукопису, нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку недостовірності або фальсифікації матеріалів.

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та правилам чинного правопису. Відповідальність за дотримання авторських прав, достовірність поданої у статті інформації, зміст, правильність написання власних назв (прізвища, імена, географічні назви, назви закладів тощо) та висновків – несе автор (автори).

Рецензенти надсилають рецензії до редакції, на підставі яких редакційна колегія приймає остаточне рішення про допущення публікації до друку.

У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернута автору (авторам) на доопрацювання.

ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ:
списків «Джерела та література» і «References» (для Scopus, Web of Science та інших зарубіжних баз даних)

Список «Джерела та література», який передує «References», повинен містити кириличні джерела, описані за правилами стандарту, що діє в Україні, - ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Джерела англійською мовою в обох списках мають бути описані за міжнародними правилами, приклади до яких наведено вище.

«References» (для Scopus, Web of Science та інших зарубіжних баз даних (БД)) необхідно подавати окремим блоком. У ньому мають бути представлені ВСІ джерела, подані в основному списку джерел та літератури (незалежно від мови оригіналу). Тобто до статті додаються 2 списки: «Джерела та література» (основний список літератури) та «References» (список для міжнародних БД, де кириличні джерела подаються за наведеними нижче зразками, тоді як джерела латинкою дублюються зі списку «Джерела та література»).

Нижче подано схеми для опису джерел кирилицею (за різними типами матеріалів), наведено приклади. Для джерел, які наводяться англійською мовою, використовуються ті ж схеми, але в них нема транслітерованого варіанта видання.

В опис джерела необхідно вносити всіх авторів, не скорочуючи їх до трьох, як це рекомендовано поточними державними стандартами.

УВАГА!

Для перекладу прізвищ авторів, назв статей, книжок, видавництв тощо слід користуватися онлайн-конвертерами, окремо для української та російської мов, посилання на які подано нижче. Ці ресурси пропонують найпоширеніші варіанти транслітерації: для української мови - відповідно до діючого стандарту; для російської - відповідно до правил Держдепартаменту США. Такий підхід дозволить уніфікувати дані для міжнародних БД, оскільки використання різних систем транслітерації може призвести до помилок при підрахунках цитування.

Онлайн-конвертер для транслітерації з української мови: http://translit.kh.ua/?passport

Онлайн-конвертер для транслітерації з російської мови: http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.html

Приклади оформлення бібліографічних джерел  для «References»

Стаття в періодичному виданні

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Назва періодичного видання, випуск (vol.), номер (no.), сторінки (pp.).

Berezin A. E. (2009) Elevatsiya kontsentratsii triglitseridov v plazme krovi i kardiovaskulyarnyy risk [Triglycerides plasma level elevation and cardiovascular risk]. Ukrainian Medical Journal, vol. 3, no. 71, pp. 70-76.

Книга

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва книги [Переклад назви книги на англійську мову]. Місто: Видавництво. (in Ukrainian)/(in Russian).

Savchenko A. P., Cherkavskaya O. V., Rudenko B. A., Bolotov P. A. (2010) Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarography and stenting]. Moscow: GEOTAR-Media. (in Russian).

Частина книги (розділ, стаття)

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва частини книги (розділу, статті) [Переклад назви частини книги (розділу, статті) на англійську мову]. Транслітерована назва книги [Переклад назви книжки на англійську мову]. Місто: Видавництво, сторінки (pp.).

Savchenko A. P., Cherkavskaya O. V., Rudenko B. A., Bolotov P. A. (2010) Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarography and stenting]. Moscow: GEOTAR-Media, pp. 60-79.

Стаття в електронному періодичному виданні

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Транслітерована назва періодичного видання [Переклад назви періодичного видання на англійську мову] (electronic journal), випуск (vol.), номер (no.), сторінки (pp.). Available at: (електронна адреса статті) (accessed (дата відвідання сайту)).

Алексеева Е. А., Горбачева Ю. В., Бабенко О. В., Землякова В. В., Кузнецова Е. Б., Смолин А. В., Прозоренко Е. В., Залетаев Д. В., Стрельников В. В. (2012) Molekulyarno-geneticheskaya differentsialnaya diagnostika opukholey golovnogo mozga [Molecular differential diagnostics of brain tumors]. Meditsinskaya Genetika (electronic journal), vol. 11, no. 115, pp. 10-14. Available at: http://med-gen.ru/docs/differential-diagnostics.pdf (accessed 10 January 2013).

Стаття у збірнику доповідей конференції

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Proceedings of the Назва конференції (країна, місто, дата проведення) (eds. (редактори, редколегія, якщо є), Місто видання: Видавництво, сторінки (pp.).

Kotov A. S., Sidorovich V. I. (2013) Alkogol i epilepsiya [Alcohol and epilepsy]. Proceedings of the Chelovek i lekarstvo: XX rossiyskiy natsionalnyy kongress (Russia, Moscow, April 15-19, 2013) (eds. Bogatyrev V. V., Lisitsa L. I., Chernobaeva G. N.), Moscow: Chelovek i lekarstvo, pp. 145-156.

Дисертації

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва дисертації [Переклад назви дисертації на англійську мову] (PhD Thesis), Місто: Видавництво.

Kulinich I. A. (2014) Klіnіko-patogenetichne znachennya remodelyuvannya arterіalnikh sudin u khvorikh na gіpertonіchnu khvorobu z nefropatієyu v poєdnannі z іshemіchnoyu khvoroboyu sertsya ta medikamentozna korektsіya [Clinical and pathological consequence of arterial vessels remodelling in patients suffered from essential arterial hypertension with nephropathy in combination with coronary artery disease and treatment] (PhD Thesis), Donetsk: Donetsk National Medical University of Maxim Gorky.

Препринт

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва видання [Переклад назви видання на англійську мову]. Working paper Номер препринту, Місто: Видавництво.

Іванов В. В. (2010) Kardiolohiia [Cardiology]. Working paper WP3/2012/01, Kyiv: Druk.

Статистичний збірник

Назва організації (транслітерований варіант або переклад на англійську мову) (рік видання) Транслітерована назва книги [Переклад назви книги на англійську мову], Місто: Видавництво.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2013) Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indicators of living], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

Зауваги

Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, на початок посилання виносять дані про нього із зазначенням (ed.): http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.html

Vasyliev I. I. (ed.) (2010) Kardiolohiia [Cardiology], Kyiv: Svit.

Якщо нема даних про автора (колектив авторів) та редактора, то на початок посилання виносять назву організації, яка опублікувала матеріал (видавництво):

Donetsk National Medical University of Maxim Gorky (2012) Kardiolohiia [Cardiology], Donetsk: Donetsk National Medical University of Maxim Gorky.

Слово «видавництво» («publishing») і подібні у посиланні не вказується, зазначається лише назва видавництва чи організації:

Vasyliev I. I. (2010) Kardiolohiia [Cardiology], Kyiv: Svit.

А не: Kyiv: Publishing «Svit» або Kyiv: Svit Publishing.

Якщо матеріал не було опубліковано, то після назви у круглих дужках указується «unpublished»:

Vasyliev I. I. (2010) Kardiolohiia [Cardiology] (unpublished).

Ілюстрації

Ілюстрації (світлини, малюнки тощо) подають в окремому файлі у форматі .jpg /.jpeg або .tif / .tiff роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi; нотні зразки – у форматі tiff.

Підписи для ілюстрацій подають в основному файлі після тексту статті або окремим файлом.

Підпис зазвичай включає такі елементи:

 • найменування;
 • матеріал (у разі потреби);
 • датування;
 • місце розташування;
 • джерело, звідки взято ілюстрацію.

Загальний обсяг статті: 0,5 – 1 др. арк. (12-15 сторінок).

© ІМФЕ