Угода про передачу авторських прав

Ми, автори рукопису статті ____________________________________ у випадку її прийняття до опублікування передаємо засновникам та редколегії наукового журналу «Народна творчість та етнологія» права на:

 1. Публікацію цієї статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
 2. Розповсюдження електронної версії статті через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях, тощо).

При цьому зберігаємо за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

 1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
 2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
 3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
 4. Розміщати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на:
  1. персональних web-pecypcax усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги, тощо);
  2. web-pecypcax установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
  3. некомерційних web-pecypcax відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному web-сайті журналу є обов'язковою.

Цією угодою ми також засвідчуємо, що поданий рукопис:

 1. Не містить закликів до насильства, розпалювання расової чи етнічної ворожнечі, які викликають занепокоєння, є загрозливими, ганебними, наклепницькими, жорстокими, непристойними, вульгарними тощо.
 2. Не порушує авторських прав та інтелектуальної власності інших осіб або організацій; містить всі передбачені чинним законодавством про авторське право посилання на цитованих авторів та / або видання, а також використовувані в статті результати і факти, отримані іншими авторами чи організаціями.
 3. Не був опублікований раніше в інших видавництвах та не був поданий до публікації в інші видання.
 4. Не включає матеріали, що не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, згідно з діючими нормативними актами.

Не приймаються до друку статті, що представляють собою окремі етапи незавершених досліджень.

підпис
П.І.Б. автора
звання, посада
адреса місця роботи
"___"__________ 20__ р.
© ІМФЕ